Cam İşçileri grev yasağına rağmen eylemde!

sisecam

Şişecam iş yerlerinde 24 Mayıs’ta çıkılması planlanan grev, “milli güvenliği bozucu nitelikler taşıdığı” gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı. Grev yasağının ardından Kristal-İş sendikası Başkanlar Kurulunu toplayarak birtakım kararlar aldı.

Kristal-İş’ten gelen açıklamaya göre alınan kararlar şu şekildeydi:

1- “Sendikamızın, 25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin her aşamasında uzlaşmadan yana olduğunu belirtmesine karşın, Şişecam işvereninin toplu pazarlık sürecini tıkayıcı ve uzlaşmaz tavırda olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.
2- Şişecam işvereninin bu tavrının sebebinin, AKP hükümetinin grevi yasaklayacağı yönündeki garantisi olduğu bugün daha net anlaşılmaktadır.
3- AKP hükümeti, evrensel hukuk kurallarına, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerine, Anayasa’ya, yasalara ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen 24 Mayıs’ta başlatacağımız grevimizi ertelemiş, fiilen yasaklamıştır.
4- AKP hükümeti işçi düşmanı tavrını sürdürmekte, özgür toplu pazarlık hakkını engellemekte ve işçi sınıfının grev hakkını gasp etmektedir. Artık bu duruma tüm sendikaların toplu bir şekilde tepki koyması ve dur demesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.
5- Şişecam işvereni, hükümetle kol kola hareket etmektedir. Grevlerimizin yasaklanması için ricacı olmakta ve Atatürk’ün kurduğu fabrikaları, çalışanın emeğinin karşılığını vermeyen, işçi haklarını gasp eden çalışma kamplarına dönüştürmeye çalışmaktadır. Şişecam kendi kültüründen uzaklaşmış, çalışanından uzaklaşmış, toplumdan kopmuş ve sırtını yasakçı zihniyetlere dayayan bir topluluk haline gelmiştir. Bu durum kabul edilemez ve sendikamız bu durumu değiştirmek için elinden geleni yapacaktır.
6- Sendikamız 22 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren grev ertelemesi sonrası, bugün itibariyle Danıştay nezdinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davasını açmıştır. Ulusal ve uluslararası tüm yasal başvurularını da yapacaktır. Bu başvuruların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, Anayasa, yasalar ve Anayasa Mahkemesi kararlarından doğan tüm haklarını da kullanacaktır.
7- Sendikamız, grev ertelemesi sonrası üyelerimizin talepleri doğrultusunda hareket edecektir. Üyelerinin kararlarını uygulayan, üyelerinin taleplerine sırt çevirmeyen geleneğini bugün de sürdürecektir. Yaşanan grev ertelemesi sonrası, üyelerimizin talepleri ve genişletilmiş başkanlar kurulunun görüş birliğiyle, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, iş yerlerinde, işverene ve hükümete gereken cevap verilecektir. Üyelerimize saygıyla duyurulur.”

İşçiler grev yasağına karşı eylemler gerçekleştirdi
Grev yasağına karşı Şişecam işçileri 25 Mayıs’ta ilk eylemini gerçekleştirdi. Eylemde Şişecam patronunu ve hükümeti protesto eden işçiler; bu eylemlerin sadece başlangıç olduğunu, ilerleyen günlerde daha radikal eylemler gerçekleştirmekten asla çekinmeyeceklerini belirttiler. Devam eden günlerde ise bir saat iş bırakma eylemi yapan işçiler ayrıca vardiya bitiminde fabrika önlerinde de onurlu mücadelelerini sürdürdüler.

Biz İlerici Gençler, cam işçilerinin bu onurlu mücadelesini selamlıyoruz ve “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!” şiarını sürdürmeye devam edeceğiz.