U.Ü. Öğrencileri, yemekhanede çifte zamma “Hayır” diyor

image
Üniversitelerde yeni dönem açılırken, üniversite öğrencileri de pek çok alanda mücadeleyi yükseltiyor. Uludağ Üniversitesi Öğrencileri, üniversite yemekhanesinde yapılan zamlara karşı imza kampanyası başlattı. Kampanyanın internet ayağı Change.org ve Facebook üzerinden açılan sayfalarla duyuruldu.

Üniversite yemekhanesinde çifte zam
U.Ü. Öğrencileri yayınladıkları bildiriyle U.Ü. Yemekhanesi’nde geçen sene 2 TL olan yemek ücretinin 2,5 TL’ye çıkarılmasının yanı sıra ikinci basımda iki kat ücret alma uygulamasının da gizli zam olduğunu belirtti. Öğrencilerin karşılaştığı çeşitli ekonomik sorunlara da vurgu yapan bildiri de zamların geri çekilmesi talep edilerek, tüm üniversite öğrencileri birlikte mücadeleye çağrıldı.

Bu adresten destek olunabilecek imza kampanyasının tam metnini aşağıda dikkatinize sunuyoruz.

“YEMEKHANE ZAMLARI GERİ ÇEKİLSİN
Uludağ Üniversitesi Öğrencileri olarak yeni dönemde yemekhanemizde çifte zamla karşılaştık. Üniversite yemekhanesinde geçen sene 2 TL olan yemek ücreti bile öğrencilerin ekonomik şartlarını zorlarken, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yemek ücretine %25 oranında bir zam yapıldı (Yeni yemek ücreti 2,5 TL oldu). Yemek ücretine yapılan zam yetmezmiş gibi üniversite yemekhanesinde ikinci basımda iki katı ücret alinmaya başlandı (5TL).

BİR ÖĞRENCİ GERÇEĞİ: BİN BİR SORUNUN İÇİNDE EĞİTİM ALMAK
Yapılan çifte zam ilk bakışta çok önemli değil gibi görünse de üniversite öğrencilerinin koşulları ve zamların yarattığı toplam yük düşünüldüğünde öğrencinin sırtına ciddi bir yük bindirmektedir. Uludağ Üniversitesi öğrencileri, ülkenin pek çok üniversitesindeki öğrenciler gibi emekçi çocuklarıdır. Çoğunluğu geçimini alınteriyle kazanan, dar gelirli ailelerden gelen öğrenciler kamusal bir hak olan eğitim hakkını almaya çabalarken türlü ekonomik zorluklarla da boğuşmaktadır. Barınma (kira, yurt vs ücreti), ulaşım masrafı, ders araç-gereç masrafı, beslenme ücretleri gibi pek çok zorluk üniversite öğrencisinin önünde önemli birer engel olarak durmaktadır.

T.C. Anayasası’nın 2. Maddesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin “sosyal bir hukuk devleti” olduğu açıkça belirtilmiştir. Sosyal devlet ilkesi ise kamu hizmetlerinin kâr hedefiyle değil toplumsal çıkarları/hakları gözeterek uygulanmasını gerektirmektedir.

Ülkemizdeki diğer üniversitelerde yemekhane ücretlerini araştırdığımızda ise karşımıza şu manzara çıkmaktadır*.
Uludağ Üniversitesi (2,5 TL)
Anadolu Üniversitesi (1TL)
Boğaziçi Üniversitesi (1,5 TL)
Ankara Üniversitesi (2,25 TL)
Siirt Ünivresitesi (1,75 TL)
Kocaeli Üniversitesi (2 TL)
İstanbul Üniversitesi (1,85 TL)
Trakya Üniversitesi (1,5 TL)
Sakarya Üniversitesi (2 TL)

Listede İstanbul, Eskişehir gibi en kalabalık şehirlerin üniversitelerinde 1 TL’ye, 1,5 TL’ye yemek yenebiliyorken, Uludağ Üniversitesi’nde durumun neden böyle olduğunu kendimize sormadan edemiyoruz.

Zammın bir diğer boyutu da Uludağ Üniversitesi’nde bu sene uygulanmaya başlayan ikinci basımında iki katı ücret alınmasıdır. Yemek miktarı, yemek tipi değişmemesine rağmen öğrenci ikinci yemeği almak istediğinde ya da o sırada üzerinde kartı olmayan bir arkadaşı için yemek alması gerektiğinde ödeyeceği mebla 2 katına çıkmaktadır. Bu uygulamadan en çok mağdur olan öğrenciler de, öğrenci kimlik kartını kaybeden öğrenciler olmaktadır. 2013 yılında Denizbank’a bağlı kartların kullanıma geçilmesiyle kart çıkarma sürecinin daha da zorlaştığı hepimizin malumudur. Uludağ Üniversitesi öğrencisi olmasına rağmen yemekhanede iki kat yemek ücreti ödemek durumunda kalan çok sayıda arkadaşımız bulunmaktadır. Bu uygulama “Gizli Zam”dan başka bir şey değildir.

SORUYORUZ?
Üniversite öğrencisi sizin için müşteri midir? Yoksa kamusal hak olan eğitim hakkını alan, ülkenin geleceğini kuracak olan gençler midir?

Beslenme, barınma, ulaşım gibi pek çok ekonomik zorluklarla boğuşurken üniversitelerimizin görevi bize kamu adına destek olmak mıdır? Yoksa hayatımızı daha da zorlaştırmak mıdır?
Aralarında Türkiye’nin metropollerindeki üniversitelerin de olduğu üniversitelerde yemek ücretleri daha uygun seviyelerdeyken Uludağ Üniversitesi’nde neden yemek ücretleri daha pahalıdır?

Yaptığınız %25’lik açık zam yetmezmiş gibi “ikinci basımda iki katı ücret” uygulaması gibi bir gizli zammın bir hak gaspı olduğunun farkında değil misiniz?
Uludağ Üniversitesi Öğrencileri olarak Rektörlük’e çağrımızdır. Öğrencilere yönelik açık bir hak gaspı olan zamlar geri çekilmelidir.

ZAMLARA KARŞI SEN YOKSAN, BİR EKSİĞİZ!
Sorduğumuz sorulara, yaptığımız çağrıya yetkililerden gelecek cevapları elbette ki tahmin edebiliyoruz. Öğrencilerin tepki göstermediği her alanda hak gasplarının daha da artacağını biliyoruz. O yüzden “yemekhane zamlarına” karşı bir arada ses yükseltiyor ve tüm öğrenci arkadaşlarımızı bir arada durmaya çağırıyoruz.

Başlattığımız imza kampanyasının ardından açık/gizli tüm zamlar geri çekilene kadar bulunduğumuz her alanda sesimizi yükseltmeye, tepkimizi ortaya koymaya, zamlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

*Veriler 2015-2016 Eğitim yılından alınmış olup, ilgili üniversitelerde yemek ücretlerine zam yapıldığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır.”