Türkiye işçi sınıfının önderi Kemal Türkler anıldı

kemal turkler anma 2021 w

DİSK’in kurucusu, Türkiye işçi sınıfının büyük önderlerinden Kemal Türkler katledilişinin 41. yılında (22 Temmuz 2021) 1920 TKP öncülüğünde mezarı başında anıldı.

İlerici Gençlik olarak katılım sağladığımız anma, Enternasyonal Marşı eşliğinde yapılan saygı duruşu ile başladı. Ardından 1920 TKP adına söz alanlar, Kemal Türkler’in liderlik ettiği eylem ve grevlerden, işçi sınıfı önderliğinde anti-emperyalist mücadelenin nasıl yürütüldüğüne dikkat çektiler.

Birlik Dayanışmacı Emekliler adına da bir konuşma yapıldı ardından İlerici Gençler adına arkadaşımız söz aldı. Arkadaşımız; anmaların nostaljik bir anımsamanın ötesine geçerek yarın atılacak adımlar için bir motivasyon niteliği taşıdığı, geçmişte Kemal Türkler’in Süleyman Üstünlerin ve yaratılan 15-16 Haziran’ın var olduğunu belirtti. Güncel koşulları değerlendirerek yeni direnişleri örebilmenin olanaklarından bahsetti.

Kemal Türkler anısına söylenen şiirlerin ardından anma TKP marşıyla sona erdi.

Emperyalistlerin maşası faşistler tarafından katledilen Kemal Türkler’in devrimci mücadelesini onurla sürdüreceğiz.