Onbeşler yolumuzu aydınlatıyor!

onbesler anma 2018

Ülkenin emperyalist saldırganlık altında ve kimi aydınların Amerikan, İngiliz mandası olmayı tartıştığı günlerde Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve on üç yoldaşı Anadolu’da verilen Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere yurda dönme kararı aldılar. TKP, o dönemde ülkede bulunan üye ve sempatizanları aracılığıyla hızla örgütlenmiş ve burjuvazi kendi kapitalist sistemleri için yükselen bu tehlikeyi görmüştü. Bu yüzden Onbeşler’i Karadeniz’de hain bir pusuya düşürerek katletmişti. Ancak en seçkin yöneticilerini, parti neferlerini kaybeden komünistler vazgeçmedi ve emperyalist işgale karşı mücadelelerini sürdürdü.

Onbeşlerin bıraktığı bu onurlu miras yolumuzu hâlâ aydınlatıyor. Nazım Usta’nın da dediği gibi

“Göğsümde 15 yara var!

Deldiler göğsümü 15 yerinden, sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden!

Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine çarpacak”

Bizler İGD’li gençler olarak Onbeşlerin başlattığı bu yola yüzbinleri katacağız. Vatan, Cumhuriyet ve Emek mücadelemizde onbeşleri yaşatacağız.

İstanbul

onbesler anma 2018 1

Ankara

onbesler anma 2018 3

İzmir

onbesler anma 2018 4

Mersin

onbesler anma 2018 2

onbesler anma 2018 5
onbesler anma 2018 4
onbesler anma 2018 3
onbesler anma 2018 2