Okulda fabrikada tarlada istibdada karşı omuz omuza
Haydi 1 Mayısa

Okulda fabrikada tarlada istibdada karşı omuz omuza 
İlerici gençlikle 1 mayısta alanlara
Haydi 1 Mayısa

1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramıdır. Ekmeğini alnının teriyle, emeğiyle kazanan insanlar her 1 Mayısta dünyanın dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda düşüncesini, umudunu, isteğini dile getirir; birliğini dayanışmasını gücünü yansıtır. 1 Mayıslar gençlerin, hakın genel çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı taleplerini işçi sınıfının yolunda, halklarla omuz omuza haykırdığı günlerdir.

Bu yıl 1 Mayıs genel seçimlerin hemen öncesine denk geliyor. Tam da 14 Mayıs seçimi öncesi 1 Mayıs 2023’te isteklerimizi hep bir ağızdan dile getiriyor, irademizi herkese duyuruyoruz:

Ne ezilen ne ezen, toplumcu bir düzen; sömürüsüz bir dünya istiyoruz. İstibdada son verelim. Bizler bu güzel ülkenin yurttaşları olarak istiyoruz ki işsizlik ve pahalılık artık son bulsun. Herkes için iş, herkes için sigorta, parasız sağlık, parasız eğitim istiyoruz. İnsanca yaşama hakkımız elimizden alınamaz!

Bağımsız ve bütün Türkiye için emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele ediyoruz. Amerikan emperyalizminin, sömürgeci Avrupa Birliğinin karşısında ezilip, kaybolmak istemiyoruz! Emperyalizmin vurucu gücü ve askeri karargahı NATO’dan çıkacağız. Ülkemizin bağımsızlığından, birliğinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi ayırmak, parçalamak isteyen emperyalizmin kuklası terör örgütlerine asla izin vermeyeceğiz. Yurtta barış dünyada barış ilkesiyle komşularıyla dayanışma içinde olan bir Türkiye istiyoruz.

Gençlik İnsanca yaşamak istiyor
Biz bu ülkenin gençleri olarak işyerlerimizde, köylerimizde, okullarımızda, kampüslerimizde fikirlerimizi, düşüncelerimizi özgür bir şekilde dile getirmek istiyoruz! Okullarımızdan mezun olduktan sonra işsizlik korkusuna kapılmadan, rahatlıkla iş bulabilmek istiyoruz. İnsanca yaşayacağımız çalışma koşulları ve sendikal örgütlenme özgürlüğü istiyoruz. Köylüye destek, köydeki gençlere eşit ve adil eğitim hakkı, insanca yaşamaya yetecek gelir, güvenceli çalışma ve sigorta istiyoruz. Üç kuruşun beş kuruşun hesabını yapmadan sosyalleşebilmek, kültür ve sanat etkinliklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmayı hak ediyoruz. Üniversitelerimizde okurken bir yandan geçim sıkıntısıyla boğuşmayı, “yarına yemek param yetecek mi, bu ay evimin kirasını ödeyebilecek miyim?” gibi soruları düşünmeden insanca hayatımızı sürdürmek istiyoruz.

Ve biliyoruz ki biz güzel ülkemizin aydın yüzleri olarak bu kahrolası emperyalist sistemi yıkacağız! Gerici, vurguncu istibdat düzenini değiştireceğiz! Egemenliğin kayıtsız şartsız haklın elinde olduğu demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyetini, halk cumhuriyetini kuracağız. Hakkımız olanı almak için, özgür gençler olarak yaşayabilmek için susmayacağız. Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesini yükselteceğiz.

Updated: 11 Haziran 2023 — 12:55 pm