“Ne Geçmiş Tükendi Ne Yarınlar” İGD 46 Yaşında!

igd 46 yasinda kapak

Sosyalizm bayrağını daha da yukarı taşımak için mücadele eden, işçi sınıfının omuzdaşları gençlerin kurduğu İlerici Gençler Derneği 46 yaşında! İGD’nin 46. yaşı tüm şehir ve köy emekçisi gençliğe, öğrenci gençliğe kutlu olsun!

“Yolumuz işçi sınıfının yoludur” şiarıyla, işçi sınıfının politik önderliğini esas alan bir gençlik hattının sahiplenicisi İlerici Gençler Derneği; üniversitelerde, işyerlerinde, alanlarda varlığını sürdürüyor.

İlerici Gençler Derneği’nin kısa tarihi

İlerici Gençler Derneği işçi, öğrenci ve köylü gençler tarafından 5 Ocak 1976′ da kuruldu. Türkiye’de devrimci mücadelenin kitleler üzerindeki etkisinin arttığı, bununla beraber işçi sınıfına ve komünistlere yönelik baskıların yoğun olduğu bir dönemde kurulan İGD, sınıf mücadelesine gençliğin gücünü seferber etti.

İGD, işçi, köylü ve öğrenci gençliğin özgürlük mücadelesini yurtseverlikle birleştirdi. NATO’ya, emperyalizme ve işbirlikçisi devletin politikalarına, bölge ülkelerdeki emperyalist işgallere karşı dönemin önemli protestolarının örgütleyicilerinden oldu. Kurulduktan sadece birkaç yıl sonra yaklaşık 40 ilde 100’ün üzerinde şube ve temsilciliğe ulaştı.

İGD’nin, memleketin dört bir yanında hızla kitleselleşmesi; burjuvaziyi telaşlandırarak, derneğe yönelik saldırıları hızlandırdı. 1980 yılına gelinmeden önce, İGD Sıkıyönetim Mahkemesince kapatılmaya çalışıldı fakat hukuki engellemeler de sökmedi, ilerici gençler ülkenin en doğusundan en batısına örgütlenmeye devam etti.

12 Eylül 1980 faşist darbesinin beraberinde despotik uygulamalar yoluyla yaratılan faşizm ortamı, dönemin diğer gençlik örgütleri gibi İGD’nin de ciddi düzeyde kan kaybetmesine yol açtı. Fakat her türlü engele rağmen emekçi ve öğrenci gençliğin içinde örgütlenmenin yolları bir şekilde bulundu ve mücadele devam etti. En zor koşullar altında dahi ilerici gençliğin yayınları, bildirileri üniversitelere, atölyelere taşındı. 12 Eylül faşizmi, gençliğin kararlılığı ve yaratıcılığı karşında aciz kaldı.

“Hayat yeniler bizleri” ve mücadeleyi!

Marksist-Leninist öğretinin ilkelerinin unutturulmaya çalışıldığı 1980 faşizminin korku atmosferine rağmen İGD, ilkelerine sahip çıkmayı başardı. Önce 1990’lı yılların başında ‘Devrimci Sosyalist Gençler’ adı altında yeniden toparlanma çalışmalarına girişildi. Ardından ‘İlerici Gençlik Türkiye Koordinasyonu’ ile ölü toprağı atıldı. Takvimler 23 Eylül 2002’yi gösterdiğinde ‘Tüm İlerici Gençler Derneği’ni kuran ilerici gençler; bugüne değin birçok eylem, etkinlik düzenledi. İlerici Gençlik yayın organını tekrar gençlikle buluşturdu, bu mücadeleyi dünden bugüne taşıdı. Haziran 2016’da ise İlerici Gençler Derneği’ni tekrardan kuran gençler, köklerinden aldıkları cesareti ve öğretiyi geleceğe taşıyorlar.

Örgütlü mücadeleyi ileriye taşıyacağız!

Türkiye halkı Erdoğan yönetimi altında eziliyor. İşçi sınıfından, küçük esnafa ve köy emekçilerine, kadınlardan, gençlere kadar bütün kesimler yaşamını yoksulluk, eşitsizlik içinde sürdürmeye çalışıyor. Bu durum tüm ezilen, zarar gören geniş halk yığınlarının örgütlenmesinin mecburiyet olduğunu gösteriyor. Uluslararası sermayeye ve oligarşiye karşı, vurguncu gerici Erdoğan yönetimine karşı ancak geniş halk kesimini birleştirebilen, ulusal birliği savunan bir hükümet başarı kazanabilir.

Biz İlerici Gençler olarak biliyoruz ki geleceğimizi karartan, işsizlikten, adaletsizlikten ve insanlık dışı yaşam koşullarından başka hiçbir şey vaat etmeyen bu emperyalist kapitalist düzene karşı insanın insanca yaşayabildiği bir düzen mümkün. Gençlerin işsizliğin pençesinde bırakılmadığı, insan onuruna yakışır bir işe sahip olabildiği, insan onuruna yakışan barınma koşullularında yaşayabildiği ve beslenebildiği bir düzen mümkün.

Suphi’lerden Bilenlere, Nazım’lardan Harun’lara tüm devrimci önderlerimizden aldığımız ve 46 yıldır onurla yükselttiğimiz bu mücadele bayrağımızı ileriye taşıyacağız!