İstibdadın baskılarına rağmen 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

1 Mayıs 2024 İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında istibdat
rejiminin baskı ve provokasyonlarına rağmen coşkuyla kutlandı.
Yüz binlerce emekçi düzenledikleri mitingler, yürüyüşler ve basın açıklamalarıyla
gerici, vurguncu istibdat rejimine, sömürücü kapitalist sisteme ve yoksulluğa karşı
taleplerini, isteklerini meydanlarda hep birlikte omuz omuza haykırdı.
İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, kadınlar, öğrenciler, ulusal demokratik güçler,
aydınlar 1 Mayıs’ta da ortak sloganlar ve ortak istekler ile hep birlikte yürüdüler. Bu
halkımızın farklı kesimlerinin temel sorunlarının ortak olduğunu ve bunu fark ederek
birlikte mücadele edeceklerini de göstermiş oluyor.

İstibdat rejimi halkın iradesi karşısında geriliyor

Bilindiği üzere Türkiye işçi sınıfı açısından 1 Mayıs’ın kutlandığı sembol yer olan
Taksim Meydan’ı yıllardır iktidar tarafından hukuksuzca kapatılıyor. Bu yılda AKP
iktidarı, anayasa mahkemesinin 1 Mayıs Taksim’de kutlanabilir, kararına rağmen
Taksim Meydanı’nı yine işçilere ve halka anayasa kararını yok sayarak kapattı.
Buna rağmen Saraçhane’de toplanan işçiler, sendikalar, ulusal demokratik güçler
iktidarın, İstanbul’un onlarca caddesini kapatmasına on binlerce polis ile şehri
ablukaya almasına rağmen binlerce kişi 1 Mayıs’ı hep birlikte kutladı. İstibdat halkın
göstermiş olduğu bu irade karşında yenildi. Saraçhane’de toplanan binlerce insan
polis barikatını aşamasa bile dayanışma ve mücadeleye sarılacağını açıkça
göstermiş oldu.
Bu 1 Mayıs’ta halkın daha geniş kesimleri istibdat rejiminin zorba, emekçiye düşman
ve sermaye yanlısı yönünü daha iyi anlamış oldu. Bu aynı zamanda geniş kesimlerin
kendi özgürlükleri ve gelecekleri için mücadeleye daha sıkı sarılacağının bir
göstergesidir.
İstibdadın saldırılarına karşı; işçiler, emekçiler başta olmak üzere sade halkı daha
güçlü bir şekilde bir araya getirme sorumluluğu olan yapılardan bazıları ise bu 1
Mayıs’ta sözlerinin arkasında durmayarak mücadeleye zarar verdiklerini de aklımızda
tutuyoruz.
Halkımız, laik, demokratik ve sömürünün olmadığı bir Türkiye için istibdada karşı
mücadelesini daha da ileriye taşıyacağını gösterdi.

1 Mayıs’ın ardından anayasal hakkını kullanarak 1 Mayıs’ı kutlayan çok sayıda
arkadaşımız ise insanlık onuruna aykırı şekilde gözaltına alındı veya tutuklandı. Tüm
baskılara rağmen ilericiler, devrimciler yılmayacak ve mücadele sürecek.
1 Mayıs 2024 tüm emekçi halkımıza kutlu olsun!