Haydi 1 Mayıs’ta Taksim’e!

1mayis

1 Mayıs İşçilerin ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde dünyanın her köşesinde işçiler ve emekçiler yoksulluğa, sefalet ücretlerine, acımasız çalışma koşullarına, eşitsizliklere, baskılara, savaşlara karşı bir araya geliyor, taleplerini haykırıyor.
Ülkemizde de işçiler, emekçiler her geçen gün zorlaşan yaşam koşullarına karşı taleplerini yarın 1 Mayıs meydanlarında haykıracaklar.

Ülkemizde halk, her geçen gün daha da fakirleşirken sermaye sınıfını oluşturan bir avuç patron servetine servet katmaya devam ediyor.
Halkımızın canıyla ve kanıyla kurduğu fabrikalar istibdat rejimi tarafından bir avuç zengine peşkeş çekiliyor. Zenginliği yaratanlar biz emekçi sınıflarken, ülkemizi bir avuç sömürücü patron yönetiyor. İhmalkârlıklar yüzünden her gün onlarca işçi öldürülüyor. Sermaye sınıfının kârına kâr katmak için en basit önlemleri almaması, Türkiye’yi işçi katliamlarında ilk sıralara taşıyor. İşçiler, uzun çalışma saatleri altında eziliyor. Zenginliği yaratan işçi sınıfına yaşama hakkı bile çok görülüyor.

Erdoğan iktidarı; yabancı ve yerli tefecilerin, bankaların, şirketlerin zenginleşmesi için yerli sanayi ve tarım her geçen gün yok ediyor. Köylüler bırakın destek almayı, yüksek maliyetler sebebiyle daha da felakete sürükleniyor. Zenginlere verilen yakıt indirimi gibi imtiyazlar, köylülerimize layık görülmüyor. Tarım, bir halkın yaşam kaynağıdır. Ancak köylülerimiz kırsaldaki imkansızlıklar sebebiyle işinden edilip, şehirlere göçe zorlanıyor.

Eğitim niteliksizleştiriliyor, gençler tarikat yurtlarına ve dini eğitime mecbur bırakılıyor. KYK yurtlarının yetersizliği sebebiyle, devlet tarafından imtiyazlar verilen tarikatlar eğitimi ele geçiriyor; laik ve bilimsel eğitim ayaklar altına alınıyor. Şeyhler ve hocalar, bilim insanlarına tercih ediliyor.

Bölgemizde ve dünyamızda emperyalizmin saldırıları artıyor. Katil ABD, İsrail ve savaş örgütü NATO kendi çıkarları için her gün binlerce insan katlediyor. Emperyalizm; Rusya, Suriye, Çin, Küba, Filistin, Lübnan, Yemen ve Kore gibi ulusal bağımsızlığını korumak için mücadele veren birçok ülkeyi kuşatmaya, iç karışıklıklarla parçalamaya çalışıyor. Emperyalizm, ülkemizi de bölmeye ve katil düzenine dahil etmeye çalışıyor. Faşist, cihatçı ve bölücü çeteler eliyle ülkemiz parçalanmaya çalışılıyor.

Kadınlar; toplumdan soyutlanıyor, eve mahkum ediliyor, eşitlik mücadeleleri baskılanıyor. Eşit işe eşit ücret talepleri görmezden geliniyor. Kadınların kurtuluş mücadelesi, emeğin sömürüden kurtulmasının ayrılmaz bileşenidir.

İstibdat Kaybedecek, Gençlik Kazanacak!

Laik, bilimsel ve parasız eğitim için, ulusal, planlı ve istihdam temelli üretim ve tarım için, herkese iş ve ücretsiz barınma için, emperyalizmin saldırılarının son bulması için, kadınların kurtuluş ve özgürlük mücadelesi için, açlığın ve sefaletin son bulması için, İstibdat Kaybedecek, Gençlik Kazanacak demek için biz, İlerici Gençler, işçi sınıfının yolunda 1 Mayıs’ta meydanlardayız.