İstanbul ve Bursa’da 1 Mayıs bildirilerimizi dağıttık

1 mayis bildiri

“Gençlik göreve, 1 Mayıs’ta alanlara!” başlıklı bildirilerimizi bugün, İstanbul ve Bursa’da dağıttık. Emperyalizme, vurgunculuğa ve gericiliğe karşı gençliği 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağırdık.

Kadıköy’de saat 17.00’da başladığımız bildiri dağıtımında, AKP iktidarının oluşturduğu vurgunculuk düzeninin de etkisiyle yaşanan ekonomik krizin; gençliğin sosyal hayatını, kültürel etkinliklere katılımını barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını oldukça olumsuz etkilendiğini ve gençliğin işsizlikle boğuştuğunu belirttik.

Bursa Hürriyet Mahallesi’nde yaptığımız bildiri dağıtımında ise 1 Mayıs’ta alanlara şiarımızı yükselttik. Daha sonrasında Görükle Spor Parkına geçip bildiri dağıtımına devam ettik.

“Yolumuz işçi sınıfının yoludur” şiarını bıkmadan, usanmadan yükselten İlerici Gençler olarak tarihimizden aldığımız güçle bugünümüzü ve yarınımızı örmek için bu 1 Mayıs’ta da alanlarda olacağız.

Sen de gel, gençliğin sesini coşkuyla 1 Mayıs alanlarına taşıyalım!