İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ 47 YAŞINDA!

igd 47 yasinda manset
İGD 47 YAŞINDA!

İşçi, köylü, öğrenci gençliğin emperyalizme, gericiliğe, sömürüye karşı en geniş birliğini sağlamak hedefiyle hareket eden İlerici Gençler Derneği 47 yaşında!

Kökleri 1920’lere kadar dayanan İlerici Gençlik hareketi, 5 Ocak 1976’da kurduğu İGD ile gençlik içerisinde büyük bir atılım yaptı, okulda fabrikada tarlada Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesi veren gençliğin kitlesel gücü oldu. İlerici gençliğin çıkardığı “İlerici Yurtsever Gençlik” dergisi binlerce devrimci gencin elinde bayraklaştı. Öyle ki, kurulduktan yalnızca birkaç yıl sonra yaklaşık 40 ilde 100’ün üzerinde şube ve temsilciliğe ulaştı. Emperyalist işgallere, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin Türkiye’yi faşizme sürüklemesine karşı dönemin önemli protestolarının örgütleyicilerinden oldu. Tüm sosyalist harekete mâl olan birçok ismi yetiştirdi. İGD bugün de şanlı tarihiyle yeni nesillere örnek olmaya devam ediyor.

İlerici Gençler, gençliğin kurtuluşunu toplumsal kurtuluşta gördüğü için “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” şiarını benimsedi. Bir yandan gençliğin özgün sorunlarının çözümü için mücadele ederken diğer yandan işçi sınıfının ve tüm toplumun kurtuluş mücadelesinde onurlu yerini aldı.

İşçi sınıfının önderliğini esas alan İlerici Gençler Derneği bugün üniversitelerde işyerlerinde köylerde toplumun her alanında mücadele veren üye ve dostlarıyla 47. yaşını kutluyor!

Tarihin şerefli sayfalarına adını yazmış, gençlik mücadelesinde yolunu işçi sınıfından yana doğrultmuş olan İlerici Gençler Derneği, bugün de gençliğin emperyalizme gericiliğe sömürüye karşı kitlesel örgütü olma, gençliğin en geniş kesimlerini birleştirme görevini en başa koyuyor.

Cumhuriyet düşmanlarına ve emperyalizme geçit yok

Türkiye’de bugün bir yandan gerici dinci AKP iktidarının, bir yandan da emperyalizmin ve işbirlikçilerinin gençliğe ve halkımıza saldırıları devam ediyor.

Biz İlerici Gençler, Cumhuriyetin kazanımlarını yok ederek, laikliği ortadan kaldırarak ülkemizi orta çağ karanlığına hapsetmek isteyen iktidara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Halkımızı ve biz gençleri geleceksizliğe, sefalete sürükleyen Cumhuriyet düşmanlarına, işbirlikçi halk düşmanlarına karşı mücadelemizi büyüteceğiz

Bu ülkede; gerici tarikatların, işçileri sömüren patronların, kadın düşmanlarının dilediği gibi at koşturmalarına izin vermeyeceğiz.

Biz İlerici Gençler, ABD emperyalizminin ülkemizi parçalama ve sömürgeleştirme planlarına karşı Türkiye’nin tam bağımsızlığını savunacağız. Amerikan emperyalizminin gerek bölgemizde gerekse dünyanın diğer bölgeleri üzerinde yitirmeye başladığı hegemonyasını yeniden tesis etmek için başlattığı saldırılara karşı uyanık olacak ve halkımızın da emperyalistlere karşı tavır alması için çabalayacağız. Türkiye’nin emperyalizmin savaş aygıtı NATO’dan derhâl çıkması için mücadele edeceğiz.

Okulda, fabrikada, tarlada ülkesi ve halkına hizmet etmek için alın teriyle insanca yaşayacağı bir iş isteyen; emperyalizmin ve gericiliğin saldırılarına karşı bağımsız bütün vatanı, cumhuriyeti, laikliği savunan gençler olarak birleşeceğiz. Mutlu toplum, güçlü ekonomi toplumcu bir düzen kuracağız. Cumhuriyeti işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, gençliğin omuzları üzerinde ayağa kaldıracağız.

Genç arkadaşım; bu onurlu kavgada yerin hazır, İlerici Gençlik seni çağırıyor.

Birleşe birleşe kazanalım!

1976’dan bugüne yaşasın örgütlü mücadelemiz!