İktidarın üstünlüğü değil hukukun üstünlüğü olacak!

Can Atalay dosyasında süregelen hukuksuzluğa karşı halkın tepkisi giderek büyüyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu karara rağmen anayasayı çiğneyerek karara uymadı. Geldiğimiz noktada yargı kurumları bile ne yazık ki Anayasa Mahkemesi’nin kararına resmen uymayacaklarını ilan ettiler. Anayasanın 153. maddesine göre “Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz”. Zaten hukuku uygulamakla yükümlü kurumlar anayasaya karşı savaş açmış durumdayken, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin aldığı kararları onaylar nitelikteki açıklamaları yapılan hukuksuzluğu açıkça meşrulaştırma çabasından ibarettir. Tek kişi yönetiminin hukuk tanımamazlığı artık apaçık ortada.

Birleşecek, mücadele edecek ve kazanacağız!

AKP iktidarı her zaman olduğu gibi yolsuzluk ve hukuksuzluk düzenini sürdürmek için elinden gelen her türlü oyunu çeviriyor. Anayasada açıkça belirtilen kararı uygulamak bir yana dursun adeta hukuka, Anayasa kararına başkaldırırcasına, yasayı uygulama kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Laik ve demokratik bir hukuk devleti olmaktan vazgeçmeyeceğiz! Tek kişi yönetiminin keyfi, adaletsiz kararlarını kabul etmeyeceğiz. Anayasayı koruyacak ve hukukun üstünlüğünü tanımayanlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz! Kurdukları yolsuzluk ve hukuksuzluk düzenini sürdürmeye çalışanlar bilsinler ki karşılarında bu halkın ilericilerini, devrimcilerini, yurtseverlerini bulacaklar.

Tüm halkımızı; gençleri, ilericileri, aydınları cumhuriyeti savunmaya, bu hukuk dışı karara karşı birleşmeye, tepki göstermeye çağırıyoruz.