HRANT DİNK ARAMIZDA!

resim 2024 01 19 203545685

Hrant Dink 19 Ocak 2007 yılında kontrgerilla güdümlü faşist bir çete eliyle Agos önünde vurularak katledildi. Amerikancı-dinci Fethullah çetesi ve işbirlikçi oligarşinin bütün kanatlarının yardımı ve göz yumması ile öldürülen, Ermeni halkının sosyalist evladı Hrant Dink ölümünün 17. yılında arkadaşları, ailesi, sevenleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Agos Gazatesi önünde anıldı. İlerici Gençlik olarak biz de oradaydık.

Valiliğin engelleme ve zorlaştırma çabalarına rağmen, barış ve demokrasi özlemindeki yüzlerce kişi, anmaya katılarak Sebat Apartmanının önünde toplandı. Sesini tüm yurda duyurdu.

Hrant’ın en büyük özlemi, bölge halklarının emperyalizmi ve kapitalizmi aşması, birlik ve kardeşlik içinde yaşamasıydı. Türk ve Ermenilerin tarihsel acılarının üstesinden gelerek kardeşlik içinde yaşaması için mücadele eden Hrant, bu yolda emperyalizmin işbirlikçileri tarafından katledildi.

Anmada; Hrant’ın ölümünün 17. yıldönümünde adaletin tam olarak yerine gelmediği, tetikçinin serbest bırakılmasıyla acıların tekrar gün yüzüne çıktığı hatırlatıldı. Günümüzde iktidarın bir uzantısına dönmüş yargı sisteminin Gezi Davasında, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hapiste tutulması örneklerinde olduğu hukuksuz siyasi davalarla adaleti ayaklar altına aldığı vurgulandı.

Yüzlerce yurttaş; yaşasın halkların kardeşliği, hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeni’yiz, buradayız Ahparig sloganları ile halkların kardeşliği mücadelesine sahip çıktı.
Hrant Dink’i anmak, emperyalizme düşman olmak, gericiliğe ve vurgunculuğa karşı çıkmak, tüm halkların kardeşliğini savunmak demektir.
Hrant Dink’i anmak laik demokratik sosyal hukuk devletine sahip çıkmak, cumhuriyeti yaşatmak demektir.
Ulusal Demokratik Güçlerin birliğine duyulan özlem demektir.
Emperyalizme inat, kardeşimizsin Hrant!