Öğrenciler geçim zorluğundan dolayı okulu bırakıyor

signal 2024 01 18 232056 002

YÖKAK’ın açıkladığı rapora göre 2018-2022 yılları arasında yani son 5 yılda,1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı. Öğrencilerin okulu yarıda bırakmasının en öne çıkan nedeni ise geçim zorluğu ve artan pahalılık.
2015 yılında 98 bin kişi üniversiteyi bırakırken bu sayı 2022 yılında yaklaşık 4 kat artarak 390 bine yükseldi. 2015-2022 yılları arasında 2,3 milyon öğrenci üniversiteyi bitirmeden bıraktı.
Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmeyen KYK bursu ve her geçen gün yükselen fiyatlar ne yazık ki gençlerin okulu terk etmesine neden oluyor. Pahalılık ile birlikte gençlerin mezun olduktan sonra işsiz kalması, üniversitelerde ki anti-demokratik baskıcı eğitim ortamı ve eğitimin niteliksiz hale gelmesi de öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasının nedenleri arasında.
Toplumumuzun en üretken, en yaratıcı kesimi olan gençlerin bu durumda olması çok feci bir durum. Çünkü gençler bir ülkenin geleceğidir. Gençlerine yatırım yapmayan, onları barınmadan, beslenmeden yoksun bırakan ve işsizlikle terbiye eden bir ülkenin geleceği de ne yazık ki zarar görür.
Elbette biz gençler bizi okumaktan, çalışmaktan, üretmekten, özgürce yaşamaktan alı koyan bu düzene, bu gerici iktidara boyun eğmeyeceğiz.
Laik, bilimsel, parasız eğitim tüm gençlerin anayasal hakkıdır, bunu biliyoruz. Bu hakka kavuşmak için mücadelemizi büyüteceğiz.

Updated: 19 Ocak 2024 — 9:10 am