Lenin hep yaşayacak

signal 2024 01 21 150143 002

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin önderi, Sovyetler Birliği’nin kurucusu, bilimsel sosyalizmin büyük teorisyenlerinden, ezilen ulusların ve dünya proletaryasının ilham kaynağı Vladimir Lenin, yüz yıl önce bugün hayata veda etti.

 22 Nisan 1870 yılında dünyaya gelen Lenin, genç yaşlarından itibaren devrimci mücadelede yer aldı. Devrime olan inancı, Marksizm’i titizlikle ele alarak geliştirmesi ve sömürüye karşı ateşli mücadelesi onu çağ açıcı büyük bir önder haline getirdi.

Lenin’in değeri

Lenin, marksizmin titiz bir incelemesini yaparak onu kendi çağına ve ülkesinin koşullarına en doğru şekilde uyarlamayı başardı. Bu güçlü teorik-pratik özelliğini etkili bir örgütlenme ile birleştirerek önce Büyük Ekim Devrimi’nin başarılmasında ve sonra Sovyetler Birliği’nin kurulmasında öncü rol almasını sağladı. Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla birlikte işçi sınıfın emperyalizme ve kapitalizme karşı kurtuluşunun önünü açıldı. Bunun etkisiyle Çin başta olmak üzere Küba, Kuzey Kore, Vietnam, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Doğu Almanya gibi bir çok ülkelerde halk sosyalist devrimler gerçekleştirdi. Ayrıca Afrika başta olmak üzere sömürge imparatorlukları tarafından sömürülen ülkeler Sovyetler Birliği’nden esinlenerek giriştikleri bağımsızlık savaşlarıyla bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Ulusal kurtuluş savaşımız ve Rusya

Emperyalist işgale karşı Atatürk önderliğinde başarıya ulaştırdığımız Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük, en kritik destekçisi Lenin önderliğindeki Sovyetler Birliği oldu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında karşılıklı dayanışma ve dostluk ilişkisi üst düzeyde gelişti. Bu iki ülkenin de hızla toparlanması ve gelişmesine büyük katkı sağladı.

Sovyetlerin yıkılması ve Türkiye’nin ise Cumhuriyet’in kuruluş değerlerinden uzaklaşmasıyla, emperyalizmin güdümünde hareket etmesiyle birlikte iki ülke de bir çok ilerici kazanımının kaybetmesine yol açtı. Ama iki ülkenin halkı da emperyalistlere karşı mücadelelerine devam ederek sömürgecilere ve gerici işbirlikçilere karşı tekrar zafere ulaşmak için çalışıyorlar.

Lenin yolumuzu aydınlatıyor

İlerici Gençler Derneği olarak biz; iktidarın işçilerin öncülüğünde  halkın yönetimine geçmesinde, Emperyalist güçlere karşı mücadelede, gericiliğe karşı laiklik mücadelesinde, kadınların ve çocukların üzerindeki sömürünün kaldırılmasında, ve proleter enternasyonalizmi ilkesi çerçevesinde bütün dünya uluslarıyla dayanışmamızda Lenin’in eşsiz mirasını rehber ediniyoruz. Lenin’in öğretileri ve mücadelesi hâlâ yolumuzu aydınlatıyor.

Ölüm,

kınına sok

orağını!

Bu hüküm

hiç aldatmayacak.

Böyle bir ruh

hiçbir göğe sığmayacak:

Lenin—

yaşadı,

Lenin—

yaşıyor,

Lenin—

hep yaşayacak.

Vladimir Mayakovski