Eğitim-İş MEB’in TOBB ile yaptığı protokolü yargıya taşıdı

meb tobb protokol min

Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptığı protokolü hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, protokolün iptali istemiyle yargıya taşıdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilk aşamada 81 ilde meslek lisesi TOBB’a devredilmiş, müfredata özel sektörün talepleri doğrultusunda şekil verilmesi kararlaştırılmıştı.

Eğitim-iş yaptığı açıklamada “Denizli’de meslek lisesinin özel okula dönüştürülmesi, Gaziantep’te meslek liselerinin organize sanayi sitelerine devri gibi uygulamaların bir yenisi de ‘Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ ile kendisini göstermiştir. 81 ilimizde 81 okulu kapsayan projeye ilişkin protokolde, TOBB ya da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği değil adeta okullarımızın bu kurumlara devri yer almaktadır. Protokole göre bu okullara yapılacak öğretmen atamalarından da, yönetici görevlendirmelerinden de, hatta müfredattan da Bakanlık elini çekmekte sadece imza makamı (tasdik makamı) olarak yer almakta tüm inisiyatif protokol yapılan kurumlara verilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

AKP’li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı planlı ve bilinçli bir şekilde gerici ve piyasacı eğitim sistemini yerleştirmek için yaptığı gerici, cemaatci vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerin ardından şimdi de kamuya ait okulları devrediyor.

Eğitim-iş’ yaptığı açıklamanın devamında ise; “Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz; bu protokolden yol yakınken dönünüz. Eğitim; dernek, vakıf, diyanet ya da başkaca kurumlara devredilemez. Eğitim; devlet yani Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, laik, bilimsel, demokratik, parasız, kamusal, ulusal olmalıdır.” diyerek imzalanan bu protokolün hukuka aykırı olduğunu bu nedenle protokolün iptali için dava açtıklarını belirtti.