Ankara’nın ardından bu sefer de İstanbul’da yasak!

lgbti onur yuruyusu 28 haziran 2015 caner 4

Beyoğlu Kaymakamlığı, İstanbul Taksim’de yarın yapılması planlanan LGBT etkinlikleri ve yürüyüşüne izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kaymakamlık yasağı bu açıklamalarla duyurdu:

“Sosyal medya ve açık kaynaklardan, Beyoğlu ilçemizde 25.11.2017 tarihinde yapılacağı duyumu alınan ’25 Kasım LGBTİ+’ temalı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile aynı konu ile ilgili kapalı alan film ve söyleşi etkinliklerine; bahse konu etkinlikler için 2911 ve 2559 sayılı kanunlar çerçevesinde gerekli başvurularda bulunulmadığı, ayrıca bahse konu etkinlikler, Anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı olabileceği, kamu düzeni ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği için; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 28., 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek 1 ve 5442 sayılı Kanunun 32/ç maddelerine istinaden Kaymakamlığımızın 24/11/2017 tarih ve 2283 ile 2284 sayılı kararları çerçevesinde müsaade edilmeyecektir.”

Ankara’da ki yasağın ardından film gösterimi engellenmeye çalışıldı
Daha önce de Ankara Valiliği de 18 Kasım’dan itibaren süresiz olarak LGBT örgütlerinin her türlü etkinliğini yasaklandığını açıklamıştı. Bu yasağın üzerine geçtiğimiz gün (23 Kasım 2017) ODTÜ’de 3. yurt kantininde Pride (Onur) isimli LGBT temalı film gösterimi elektrik kesilerek engellenmeye çalışıldı fakat öğrencilerin desteğe gelmesinden sonra yurt yönetimi elektrikleri açmak zorunda kaldı ve film gösterimi gerçekleşti.