41. Yılında İGD mücadelesi sürüyor, sürecek!

P 20170114 163032

5 Ocak 1976’da kurulan İlerici Gençler Derneği’nin 41. yılını bugün (14.01.2016) Taksim’de bulunan Yeni Sanat Kültür Merkezi’nde saat 17.00’da gerçekleştirilen etkinlikle kutladık. Her sene olduğu gibi bu sene de yaptığımız etkinlikle; 1976’dan bu yana devam eden, yıllara dayanan İlerici Gençlik mücadelemizin dününü, bugünü ve yarınını konuştuk.

Başta İGD, İLD, İKD saflarında şehit düşenler olmak üzere hayatını devrim ve sosyalizm mücadelesinden yitirilenler için yapılan saygı duruşunun ardından etkinlikte ilk olarak derneğimizin tarihi ile ilgili konuşma yapıldı. İlerici Gençler Derneği’nin kurulduktan sonra kısa süre içinde kitleselleştiğinden; işçi sınıfının önderliğini benimseyen bir politik hattı benimsediğinden, 12 Eylül’e giden süreçte derneğin kapatıldığından buna rağmen mücadelesini türlü zorluklarla sürdürdüğünden bahsedildi. 70’lerden 80’lerden ve Tüm İlerici Gençlik Derneği’ nin kuruluşundan, bugünlere değin gelen mücadeleden bahsedildi.

İlerici Gençler Derneği adına yapılan konuşmada ise bugün emperyalizmin yoğun saldırısı altında iken, gericiliğin bu denli yaygınlaştığı bir süreçte, emeğe yönelik saldırıların giderek tırmandığı bugünlerde antiemperyalizmi ilke edinmiş ilerici gençlik hareketinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

İGD yapılan konuşmanın sonrasında ise İGD’nin 41 yılını konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

Ardından yapılan forum ile gençliğin sorunları tartışıldı. Ülkenin her yerinde patlayan bombalardan can güvenliğine, eğitim sisteminden, gericileşmeye, başkanlık dayatmasından, laiklik dışı uygulamalara; ekonominin kötüye gidişinden, gelecek kaygısına; kadına karşı her yönden şiddetin artışından, toplumsal dışlanmaya gençliğin tüm sorunları tartışıldı. Tartışma konuları Vatan- cumhuriyet- emek başlığı altında irdelendi. Sergilenen skeç ve müzik dinletisi ile etkinlik sonlandırıldı.

İlerici Gençler Derneği adına yapılan konuşma metninde şunlar söylendi:

41. yılımızda İGD mücadelesini yükselteceğiz!
Gençliğin sosyalist yığın örgütü İGD, 5 Ocak 1976 tarihinde dönemin diğer gençlik örgütleriyle de birleşerek İlerici Gençler Derneği adıyla kuruldu. Günümüze kadar ulaşmış ve bize miras kalmış olan “Yolumuz işçi sınıfının yoludur!” şiarı ile mücadeleye başlayan İGD’yi o dönemdeki diğer gençlik örgütlerinden ayıran en büyük özelliği işçi sınıfının öncülüğünde ilerlemesiydi.

İGD, dönemin gençliği yığınsal olarak örgütlemeyi başarmış bir dernek olarak üniversitelerdeki akademik sorunları, eşitsizliği dile getirmiş, daha sonra da liselerde İlerici Liseliler Derneği ismi ile örgütlenmişti. “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” belgisini hayata geçiren İGD genç işçi yoldaşlarına ulaşmış ve onları da mücadele saflarına katmıştı. O dönemdeki yayın organı olan İlerici Yurtsever Gençlik dergisi ile kitlelere ulaşmayı başaran İGD, ülke çapındaki en büyük devrimci gençlik örgütlerinden biri olmayı başarmış; ses getiren eylemler yapmaya başlamıştı.

Ülkede ve dünyada sosyalist hareketin yükselişe geçtiği dönemlerde İGD, Prag’daki Uluslararası Öğrenci Örgütü’ne ve Budapeşte’deki Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’na üye olarak çalışmalarını ülke sınırlarının dışına çıkararak genişletmiştir.

İGD ülke sorunlarıyla ilgili bir dizi eylem, etkinlik örerken bir yandan da enternasyonalist dayanışmayı yükseltmiş, dünya halklarının mücadelesini yaptığı birçok eylemle selamlamıştır. Nikaragua, Şili, Filistin ve daha birçok emperyalist saldırı altındaki halklar için sokağa çıkmış ve “NATO’ya hayır!” sloganını en yüksek sesle haykırarak, gençliğin rotasını antiemperyalist bir hatta çekmeyi başarmıştır.

İGD’den TÜM-İGD’ye mücadele sürüyor!

İGD 6 Kasım 1979’da “kamu yararına aykırı” çalışmalar yaptığı gerekçesi ile kapatılsa da 12 Eylül 1980’e kadar çalışmalarını sürdürmekten vazgeçmemiştir. 12 Eylül askeri darbesinin ardından ne yazık ki diğer sol örgütler gibi İGD de faşist askeri darbede, örgütsel olarak çok ciddi yara almış ve bu baskı sürecinden kitlesel olarak çıkamamıştır. Ancak işçi sınıfı ideolojisinden vazgeçmeyen mücadele neferleri, parça parça da olsa İlerici Gençlik mücadelesini sürdürmüş, 23 Eylül 2002’de işçi, öğrenci ve köylü gençlerin örgütü olan İGD’nin bayrağını TÜM-İGD ismi ile alanlara geri döndürmüştür.

O tarihten bu yana İGD’den aldığı “Yolumuz işçi sınıfının yoludur” şiarını yükselten İlerici Gençler, uzun yıllar boyunca İGD’yi ete kemiğe büründürmek, siyasal alanda tekrardan var edebilmek için Türkiye’nin birçok ilinde çalışmalarını tekrardan başlattılar. Bugün İGD mücadelesinin 41. yılında aynı işçi sınıfı ideolojisiyle, aynı antiemperyalist çizgiyle İlerici Gençler, İGD’nin mücadelesini adıyla, tarihsel mirasıyla sürdürüyor.

Emperyalizme Geçit Yok!

Günümüzde emperyalizmin kuşatması altındaki ülkemizde karanlıktan sıyrılıp aydınlığa doğru yol alırken İGD’nin önemi çok daha fazla. Çünkü emperyalizmin saldırısına karşı vatanı, gericiliğe karşı cumhuriyeti ve sömürüye karşı emeği savunacak yığınsal bir gençlik örgütüne ihtiyacımız var. Dün olduğu gibi bugün de Marksist Leninist ideolojiyi benimseyen ve “NATO’ya hayır!” belgisini yükseltebilecek bir mücadeleye ihtiyacımız var. İGD geçmişte olduğu gibi işçi sınıfının yolunda mücadelesini sürdürmeye devam ediyor, devam edecek.

P 20170114 174426

P 20170114 164337 LL

P 20170114 164211 LL

P 20170114 163408

P 20170114 162849

P 20170114 162936