30 Ağustos Zaferi’miz kutlu olsun

1693814832027


Bugün ulusal kurtuluş savaşında emperyalist işgalcilere karşı kazandığımız 30 Ağustos Zaferi’nin yüz birinci yılını kutluyoruz.
Tam yüz bir yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilerici, devrimci, yurtsever güçlerin direnişiyle kazanılan bu büyük zafer bizlere Türkiye halkının bağımsızlığına egemenliğine ve bütünlüğüne sahip çıkmak için giriştiği zorlu mücadeleyi gösteriyor, hatırlatıyor.
Kendini sömürgeci, işgalci emperyalist ordulara teslim etmeyen Türkiye halkının bu zaferi aynı zamanda Nazım Hikmet’in 1961 yılında Bizim Radyosu’nda Zafer Bayramı ile ilgili konuşmasında belirttiği gibi diğer tüm sömürülen, ezilen, işgale uğrayan dünya halkları için de önemli bir simgesel anlam, bir örnek teşkil ediyor.
30 Ağustos Zaferi padişahlığın, saltanatın ortadan kaldırılmasının, Cumhuriyetin kurulmasının önünü açtı.
Halkımız Cumhuriyeti kurarak; laik, demokratik, sosyal hukuk düzeni içinde yaşama iradesini anayasa yazdırarak somutlaştırdı.
Fakat ne yazık ki günümüze geldiğimizde emperyalizmin, işbirlikçi burjuvazinin, gerici yönetimin cumhuriyetin kazanımlarına karşı saldırısı devam ediyor.
Biz İlerici Gençler olarak bu saldırılara karşı cumhuriyeti kuran halkımızın iradesine sahip çıkacağız . Laik, demokratik, bağımsız, refah içinde bir Türkiye’yi tekrar etkin kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yüz birinci yılını bu inanç ve bilinçle kutluyoruz.