19 Mayıs Kutlu Olsun!

19mayis kutluolsun

image74490

Bugün 19 Mayıs!
19 Mayıs Türkiye halkının emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gündür.
19 Mayıs halkımızın emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı kaderini kendi ellerine aldığı gündür.
19 Mayıs saltanatın emperyalizmle iş tutmasına karşı halkımızın bağımsızlık için birleşmesidir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’yla ilgili İlerici Gençler olarak Kadıköy Rıhtım’da bugün bir bildiri dağıtımı gerçekleştirdik.

Anti-emperyalist Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin 99. yılında bazı şeyleri tekrar hatırladık ve hatırlattık.

Hem Türkiye hem de Ortadoğu halklarının Amerikan emperyalizminin saldırısı altında olduğu bu dönemde 19 Mayıs’ın önemini bir kez daha hatırlattık. Halkımızın 99 yıl önce bu mücadeleyle kazandığı bütün değerlerin, bugün bize dayatılan başkanlık sistemi ile birlikte elimizden alınmak istendiğine değindik. Fakat bu saltanat sevdalılarına rağmen halkımız; vatan, cumhuriyet ve emek mücadelesinde bir araya gelecektir.

Erdoğan geçtiğimiz haftalarda “Halkımız tamam derse çekiliriz.” diye bir söylemde bulunmuştu. Bunun üzerine biz gençler de, tek kişi iktidarına, gericiliğe “T A M A M” dedik ve bildirimizde buna da yer verdik.

Gençlik Bayramı’nda nüfusun %16.1’ini oluşturan biz gençlerin birçoğunun işsiz olduğundan da bahsettik.

Kurtuluşumuz için Ortadoğu, Rusya ve Çin halklarıyla ortak hareket etmek gerektiğini söyledik.

Bu ülkenin tüm ilerici gençleri; emperyalizme karşı vatanı, gericiliğe karşı cumhuriyeti, sermayeye karşı emeği savunacaktır.

19 Mayıs Kutlu olsun!