Yaşasın 1 Mayıs

2023 1 mayis genclik

İlerici Gençlik olarak bu sene; emperyalizmin, kapitalizmin, sömürgeciliğin, despotizmin, gericiliğin, feodal ataerkinin bileşkesi olan Amerikan çağını sona erdireceğiz, diyerek 1 Mayıs’ta Maltepe Miting Alanında bir araya geldik. “Okulda, Fabrikada, Tarlada İstibdada Karşı Omuz Omuza” yazılı pankart ile katıldığımız 1 Mayıs’ta gençliğin sorun ve taleplerini sloganlarla dile getirdik.
Birlik mücadele dayanışma
Bu yıl 1 Mayısa; emperyalizme, gericiliğe ve sömürüye karşı en geniş kesimlerin birliğini sağlamaya çalışan Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP ve Sosyalist Cumhuriyet Partisi SCP’nin ortak pankartıyla oluşturduğu birliğin bir parçası olarak katıldık. İki partinin “Vatan Cumhuriyet Emek / Birlik Mücadele Dayanışma” pankartı arkasında birleşerek yürümesini Türkiye’de ulusal demokratik güçlerin en geniş birliğini sağlamak yolunda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.
İlerici Gençlik olarak yürüyüş boyunca “Yolumuz işçi sınıfının yoludur”
“İstibdada son işçiye özgürlük”
“Laik bilimsel demokratik eğitim”
“Parasız eğitim insanca yaşam”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “KYK borçları derhal silinsin”, “NATO’dan çıkılsın, üsler kapatılsın” sloganlarını attık.

Gençliğin ve emekçi halkın kurtuluşu için sesimizi yükselttiğimiz 1 Mayıs alanından edindiğimiz deneyimlerle daha örgütlü bir süreç için bir adım daha attık. 1 Mayıs’ta ve bulunduğumuz her alanda; fabrikada, tarlada, üniversitede, sokakta yükselttiğimiz taleplerimizi yineliyoruz:

  • KYK borçları silinsin!
  • Krediler bursa dönüştürülsün!
  • Mezun olan her gence insanca iş imkânı sağlansın!
  • Tarımda aile işletmelerinde ya da gündelikçi olarak çalışan gençlere sigorta ve insanca yaşayacak ücret sağlansın!
  • Köyde yaşayan gençlerin eğitime; sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ulaşması kolaylaştırılsın!
  • Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine, kiralara tavan fiyat uygulaması getirilsin!
  • Enerji şirketleri kamulaştırılsın!
  • Dolar milyarderlerinden/milyonerlerinden servet vergisi alınsın!
    Sorunlarımız-taleplerimiz ortak, çözüme ise örgütlü bir mücadele ile ulaşabiliriz. Biz milyonlarız onlar ise bir avuç. Milyonların bayramını; işçilerin, gençlerin, öğrencilerin, halkların, ezilenlerin bayramını kutluyoruz!

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü!

Yaşasın 1 Mayıs!