Soma katliamının 10. yılı: Unutmadık!

soma

Tam 10 yıl önce 13 Mayıs 2014’de Manisa’nın Soma ilçesinde Türkiye tarihinin en acı işçi katliamlarından biri yaşandı. Tam 301 maden işçisi Soma’da patronların kâr hırsı ve AKP iktidarının gerici, vurguncu politikaları nedeniyle can verdi.
301 maden işçisi gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için, gerekli denetleme işlemleri gerçekleştirilmediği için hayatını kaybetti. Acısı hâlâ içimizdeyken 10 yıl geçmesine rağmen katliamın suçluları henüz hak ettiği cezayı almış değil.

İstibdadın desteklediği sömürü düzeni

Bu korkunç işçi katliamının sorumlusu topraklarımızı, doğamızı yerli ve uluslararası şirketlere peşkeş çeken, kapitalist sömürüye açan, bu şirketleri hiç bir denetim ve kontrolden geçirmeyen; özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, esnek çalıştırma gibi neoliberal, işçi düşmanı politikaları destekleyen istibdat yönetimidir.
İstibdat yönetimi altında gerçekleşen Soma Maden Faciası sonuncu olmadı. 28 Ekim 2014’te Ermenek’te 18 madenci, 17 Kasım 2016’da Şirvan’da 16 madenci yine yakın zamanda gerçekleşen ve henüz aydınlatılmayan Erzincan İliç’te katledilen 9 işçi hâlâ hafızalarımızda.

Somayı unutmadık, hesabını soracağız!

İnsan hayatının ikinci plana itildiği ve işçilerin emeğinin hakkının verilmediği bu sömürücü kapitalist sistem engellenmediği sürece işçi cinayetleri ne yazık ki son bulmayacak.
İşçi cinayetlerinin son bulması için; vurguncu, talancı istibdat yönetimine karşı, sömürücü büyük sermayedarlara karşı kamucu, emeğe değer veren, bilimsel ve teknik ölçüleri dikkate alan halkçı ekonomi modelini savunmalıyız. İşçi cinayetlerine karşı toplumsal tepkiyi daha da güçlendirmeli, işçi cinayetlerinin yaşanmaması için gerekli hukuki ve yasal düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesi için daha örgütlü hareket etmeliyiz.
Soma Katliamı’nın 10. yılında katledilen 301 madenciyi unutmadık. Bu katliamı işleyen katiller ve yardakçıları hesap verecek.