Marmara Üniversitesi öğrencileri eylemde

marmara_ozel_egitim_eylem
540 saatlik seminerlerle özel eğitim öğretmeni olarak çalışılabilmesi durumuna artık yeter diyen özel eğitimci adayları olan Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri bugün (09.12.2014) saat 13:00’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde diğer üniversitelerin (Aydın Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi) desteği ile basın açıklaması gerçekleştirdiler.

İlerici Öğrenciler’in de katıldığı eylemde “Özel çocuğa özel eğitim” ve “Branşıma dokunma” sloganlarını atıldı. Basın açıklamasının ardından eylemlerini bitirdiler.

Bu konuyla ilgili Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) 7 aralık 2014 Günü toplanarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

“Özel Eğitim Öğretmenliği özel gereksinimli çocukların eğitimi için özel olarak yetiştirilen bir meslek grubudur. Bu mesleki alan bilinçle tercih edilip,üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinde bir yılı yoğun uygulama içeren dört yıllık lisans eğitimini gerektirmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği; mesleki bilgilerini uygulamaya aktararak özel gereksinimli çocuklara etkili yöntemlerle ve geliştirilmiş programlarla beceri ve davranış kazandırma, aynı zamanda aileleri eğitim sürecine hazırlama, bilgilendirme,bilinç kazandırma gibi aile destek çalışmaları yanında özel gereksinimli çocukların eğitim haklarını savunma, özel eğitim meslek elemanları ekibinin diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde çalışma, özel eğitim ve engellilik konusunda gelişmeleri takip etme, farkındalık etkinlikleri yapma gibi mesleki sorumluluklar ve yeterlilikler gerektirmektedir. Bu mesleki yeterliliklerin lisans eğitimini başka alanlarda almış alan dışı öğretmenlere niteliği, içeriği ve eğitimi verenlerin yeterlilikleri tartışılır kurslar yolu ile verilemeyeceği aşikardır.

Belirli bir hizmet için gerekli mesleki donanımla yetiştirilmiş her meslek elemanı kendi alanında daha verimli hizmetler vereceği bir gerçekliktir. Sınıf Öğretmenleri de mesleki yeterlilikleri oranında kendi mesleki ünvanları ile gerek görülen özel eğitim hizmetleri içerisinde yer alabilmektedir. Özel Eğitim Bölümünü bitirmiş olanlara kurslarla Sınıf öğretmeni, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi gibi meslek ünvanı verilemeyeceği gibi Özel Eğitim Öğretmeni ünvanı da başka branşlara verilmemelidir.

Özel Eğitim Hizmetlerinin çocuğa ve aileye nitelikli sunulabilmesi açısından mesleki yeterlilik önemli bir gerekliliktir. Üniversitelerimizde Özel Eğitim Bölümlerinin yaygınlaşması bu gerekliliğin göstergesidir. Özel Eğitim Alanına öğretmen yetiştirmede farklı uygulamaların (MEB’in 160 saatlik, 540 saatlik kursları) yerini Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümleri tarafından nitelikli, bilimsel, meslek etiği gelişmiş özel eğitim öğretmenleri yetiştirme anlayışı almalıdır.

Özel Eğitimciler Derneği kurslar yolu ile alan dışı meslek elemanlarından özel eğitim öğretmeni yetiştirme uygulamalarını Özel Eğitim Öğretmenlerinin önemli bir özlük ve aynı zamanda özel gereksinimli çocuklara yönelik özel eğitim hizmetlerinde önemli bir nitelik sorunu olarak değerlendirmektedir.

Derneğimiz Genel Merkez ve şubeleri olarak 14.Aralık 2014 Pazar günü Anadolu Üniversitesi Engelliller Entegre Yüksek Okulu Seminer Salonunda 11.00-15.00 arasında toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda ortaya konulan görüşler doğrultusunda süreç takip edilecektir.”