Kıdem tazminatı emeğimiz ve geleceğimizdir, gasp edilemez!

kidem tazminat

Türkiye işçi sınıfının 84 yıl önce kazanmış olduğu kıdem tazminatı hakkı AKP ve sermaye tarafından gasp edilmek isteniyor. Kıdem tazminatıyla birlikte gasp edilmek istenen işçinin alın teri, emeği ve geleceğidir. Her ekonomik krizde veya daralmada hükümet, kıdem tazminatına ve emekçilerin diğer kazanılmış haklarına göz dikiyor. Salgın ile birlikte milyonların işsiz kaldığı, sefaletin doruğa ulaştığı bu dönemde halk geçinebilme derdine düşmüşken, 9 Haziran’da Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile kıdem tazminatı tekrar gündeme gelmişti.

Kıdem tazminatının “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adı altında fona devredilmesinin planlandığı ve işgücünün esnek çalışma uygulamalarıyla güvensizleştirilmesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Özellikle 12 Eylül ve sonraki süreçte sermaye ve işbirlikçisi iktidarlar fırsatını buldukça işçilerin kazanılmış haklarına saldırıyor, bu hakların en başında da kıdem tazminatı geliyordu. AKP’nin iktidara gelmesiyle de kıdem hakkının farklı başlıklar adı altında saldırıya uğraması yoğunlaştı. Ekonomik krizin yarattığı yıkım salgınla birleşince; iktidar; sermaye ve IMF’nin taleplerini gerçekleştirmek, sermayeye kaynak bulmak ve kredi sağlamak için kıdem tazminatına tekrar el attı.

Amaç şirketlere kaynak sağlamak ve işçiyi güvencesiz bırakmak
İktidarın amacı işçilerin hak ettiği kıdem tazminatı birikimini bir fonda toplayarak şirketlere, patronlara burada biriken paralarla kredi sağlamak yani işçilerin emeğini, birikimini sermayeye teslim etmek. İktidar aynısını işsizlik sigortası primlerini fona devrederek, işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı vermek yerine sermayeye kaynak aktararak yapmıştı. İktidarın diğer bir amacı ise kıdem tazminatının işçiye sağladığı iş güvencesi işlevini ortadan kaldırmak. Yani kıdem tazminatı ödeme derdinde olmayan işveren, işçiyi dilediği gibi işten çıkarabilecek.

Kıdem tazminatımızı gasp edemeyeceksiniz!
Uzun yıllardır iktidarların ve sermayenin hedefinde olan kıdem tazminatı gaspı her seferinde emek cephesinin karşı koyması, tepki göstermesi sayesinde gerçekleştirilemedi. Bu sefer de emeğimizin gasp edilmemesi için sendikalar başta olmak üzere meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri olarak işçinin emeğini, geleceğini tehdit eden kıdem tazminatının fona devredilmesi tasarısına karşı birlikte hareket edeceğiz. Kıdem tazminatımız alın terimiz, emeğimiz, geleceğimizdir. Gasp ettirmeyeceğiz!