İstibdat rejimine halktan büyük darbe!

Secim

Halk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde istibdat rejimine karşı tekrar hayır dedi. Halkımız 22 yıllık AKP iktidarının yarattığı yoksulluk, yolsuzluk ve gerici düzene karşı net bir şekilde razı olmayacağını gösterdi.

22 yıllık AKP iktidarı ilk defa birinci parti olma özelliğini de bu seçimde kaybetti.
İstibdadın merkezi yönetim ile yerel yönetim bütünlüğünü sağlama hayalleri de yine ve bu
sefer daha ağır bir şekilde kursağında kaldı.
Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun bir aradan sonra birinci parti oldu.


Oylar laiklik, demokrasi ve cumhuriyette birleşti

Gerici, tarikatçı, vurguncu düzene karşı bir türlü siyasi dayanışmayı sağlayamayan, halka
esaslı bir seçenek sunamayan tüm ilerici, devrimci, devrimci demokrat, sosyalist, komünist ve
yurtsever partiler de bu seçimde oyları laiklik, demokrasi ve cumhuriyet bağlamında
birleştirme ve güç birliği yapma noktasında Türkiye halkından ders almış oldu.


Halkın sesine kulak verin!
Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve yöneticilerine açık çağrıda bulunuyoruz: İstibdat rejimini
yıkmak için gücünü ve oyunu veren halkın talep ve ihtiyaçlarına karşılık verin! Türkiye’nin
şehir ve köy emekçileri, gençleri, emeklileri, kadınları, toplumun her kesimi gerici bu düzeni
yıkmak için uygun mücadele zeminini, oylarını istibdada karşı kullanarak yarattılar. Bu
noktadan itibaren CHP yönetimine düşen görev halkın sunduğu bu mirasa sahip çıkmak, yerel
yönetimleri oligarşik sermaye birikimine teslim etmemektir. Türkiye halkının 22 yıldır
gördüğü ve direnç gösterdiği bu yolsuzluk ve rantçılık düzenine karşı mücadele edin!

İstibdat rejimi her geçen gün zayıflıyor. İşçiler, emekçiler, devrimciler ve aydınlar gerici istibdat
rejimine karşı daha azimle çabalamalılar.
Emperyalizme, işbirlikçi gerici iktidara karşı mücadelemizi yükseltelim!