İnternet sansürüne geçit yok!

internet_eylemiTürkiye yeni haftaya interneti gözetim altına alan, internette attığımız her adımın devlet tarafından izlenmesine izin veren bir yasayla giriyor. Yasaya karşı mücadele yükselirken, İstanbul’da gerçekleştirilen eylem polisin yoğun saldırısıyla karşılaştı.<--!more-->

AKP iktidarı sansürcü başı olma iddiasıyla yeni hamleler atıyor. İnternet hakkında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle internetten biri bizi açıkça gözetlemeye başlayacak. AKP iktidarının bu hamlelerine karşı harekete geçen binlerce kişi İstanbul-Taksim’de bir araya gelerek internet yasaklarına ve AKP iktidarına karşı bir eylem gerçekleştirdi. Eylem polisin biber gazlı, plastik mermili, tazyikli sulu saldırsıyla karşılaştı. Saldırıyla ara sokaklara çekilen kitle ve polis arasındaki çatışmalar ilerleyen saatlerde de devam etti. AKP iktidarına “internetimden, özel hayatımdan, yaşamımdan, ülkemden elini çek” diyen İlerici Gençler’de eylem de yerini aldı.

Eylem öncesinde dost haber sitesi Yeni Dünya Halk Gazetesi okurları İstiklal Caddesi’nde bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan bildiriyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

İnternet sansürüne geçit yok

İnternet lüks değil, artık hayatın doğal bir parçasıdır
Demokratik bir toplumun var olabilmesi için bireylerin farklı fikirleri paylaşabildiği, kimsenin bir başkasını tahakküm altına alamadığı eşit bir zeminin var olması gerekir. Yakın geçmişimize kadar matbaa, radyo ve televizyon gibi araçlarla yürütülen bilginin kitlesel paylaşımı, internet aracılığıyla daha hızlı ve daha etkili bir hâl aldı. Eski yöntemlerle bilginin dağıtımı için belirli bir sermaye birikimi ve teknik kadro gerekirken internetin yaygınlaşması ile herkesin tek tek bilgi paylaşmasına katkı koyması olanağı ortaya çıktı. Bireyler artık sadece bilgiyi edinen değil, aynı zamanda bilgiyi üreten ve yayan birimler hâline geldi.

Yapılmak istenen düzenleme değil, düpedüz sansürdür!
Bilginin artık daha kolay üretilebildiği bir toplumda farklı seslerin yükselebilmesi ve geniş kitlelere ulaşabilmesi de kolaylaştı. Gezi Parkı protestolarında halkın kısa zamanda sokağa dökülmesinde internetin rolünü gördük. Bu süreçte interneti kapatmamakla övünen AKP hükümeti, artık işlerin kendi tarafından bakıldığında çığırından çıktığını anlamış olacak ki yeni düzenlemelere gitme yolunu tuttu. Bu sefer yapılmak istenen, düzenleme adı altında 5651 sayılı internet kanununu değiştirme, internetin çok sesli yapısını tekdüze, monoton hâle getirme, interneti tek bir elden yönetebilmenin yolunu açmaktır.

Sansürlü internet, gökkuşağı renklerinin betonun grisine boyanmasıdır!
İnternete getirilmeye çalışılan bu sansür yasası 1945’te Tan Matbaası baskını ile ilerici basının yakılmasına göz yuman, halkın körü körüne savaşa sürüklenmesine engel olmak için “Kore Nire?” bildirilerini dağıtanları tutuklayan,  Ali İhsan Özgür, Apdi İpekçi, Metin Göktepe, Hrant Dink gibi daha nice gazetecinin öldürülmesine göz yuman, demokratik taleplerini dile getirmek isteyen halka meydanları kapatan zihniyetin ürünüdür.

Bu sansür yasası başta başbakan olmak üzere AKP’nin Türkiye halklarını gerici, ırkçı bir toplum olarak biçimlendirme, laikliğin son kırıntılarını silme çabasının bir ürünüdür.

Bu sansür yasası kendinden olmayanları boğma girişimidir.

Ferman Padişahınsa Meydanlar Bizimdir!
AKP’nin tüm bu baskıcı politikalarına karşı 1 Mayıs’la başlayıp Gezi Parkı mücadelesi ile tüm ülkeye yayılan Mayıs- Haziran Büyük Halk Direnişi de bize göstermiştir ki, halkın özgür idaresi hiçbir kanun ile engellenemez. Masa başında yasa çıkaranlara cevabı, halk sokakta verecektir.

Haydi sokağa, meydanlara! İnternet sansürünü durdurmaya!
 
Yenidunya İnternet Gazetesi
yenidunya.org

Updated: 9 Şubat 2014 — 10:30 pm