GEZİ DİRENİŞİ 11 YAŞINDA!

Türkiye halkının emperyalizme, gericiliğe ve vurgunculuğa karşı verdiği bağımsızlık, demokrasi,
adalet ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olan Gezi Direnişi 11
yaşında. Gerici AKP iktidarına karşı demokratik meşru ve barışçı direnme haklarını kullanan
işçilerin ve emekçilerin eseri olan Gezi Direnişi’nin 11. yıl dönümü kutlu olsun!
Gezi Direnişi; emperyalizmin karşıdevrimci gücüyle birleşen ve cumhuriyet düşmanı,
tarikatçı, baskıcı bir istibdat rejimi kurmaya çalışan AKP hükûmetine karşı halkın çeşitli
kesimlerinin oluşturduğu emekçilerin sesiydi. Gezi Parkı’nın yıkımına direnen yurttaşların,
emperyalizmle işbirliği hâlinde olan AKP’nin tüm baskıcı politikalarına, polisin kanun dışı
tüm müdahalelerine rağmen gericiliğe karşı başlattığı bir halk direnişiydi. Cumhuriyet karşıtı
bu müdahalelere dur diyerek başlayan direniş kısa süre içerisinde yurdun dört bir yanına
yayıldı. Erdoğan’ın “bir avuç çapulcu” dediği milyonlar, geniş halk kitleleri halinde
meydanlarda gericiliğe karşı bir barikat oldu.

Gezi’nin Kazanımları
Şüphesiz Gezi Direnişi’nden elde edilen en büyük kazanım, halkımızın emperyalizme ve
onun iş birlikçilerine karşı tam bağımsız vatana ve cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkma
iradesini göstermesidir.
Gezi’den sadece 3 yıl sonra, Gezicilerin karşı durduğu tarikat düzenini kullanan
emperyalizmin bir başka saldırı denemesi olan Amerikancı FETÖ darbe girişimine karşı farklı
siyasal ve kültürel yapılardan ve tabandan gelen halk kitlelerinin tam bağımsızlık yolunda
yeniden bir araya gelmesi Gezi’nin ne kadar haklı temeller üzerinde yükseldiğinin kanıtıdır.
Türkiye halkının çok farklı kesimleri kendi eylem ve yöntemleriyle emperyalizme karşı
mücadele bayrağını kaldırmış, emperyalizmin Türkiye’yi felakete sürükleme stratejilerine dur
demiştir. Mayıs Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi yani Gezi ile Temmuz Ağustos 2016
Büyük Halk Savunması ikiz kardeştir.

İstibdat Yenilecek!
Halk direnişlerinden öğrendiklerimizle, tüm kayıp ve kazanımlarımızla; emperyalizmin
Türkiye’yi kuşatma ve bölme planlarına karşı; halkı açlığa ve yoksulluğa iten istibdada karşı
“Vatan, Cumhuriyet, Emek” mücadelesini vermekten asla vazgeçmeyeceğiz.
Okullarda, fabrikalarda, tarlalarda toplumcu kurtuluş mücadelesini büyütmek ve ilerici,
devrimci, devrimci-demokrat, yurtsever halk kitlelerinin iradesinin belirlediği demokratik bir
meclise hesap veren birleşik halk hükumeti kurmak için çalışmaya devam edeceğiz!