Gericilik yuvası cemaat yurtları kapatılsın!

gerici cemaat yurt

Nur Cemaati’ne bağlı olduğu bilinen ve Kepez’de bulunan Antalya İlim ve Kültür Derneği yurdunda, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul, yurtta çalışan aşçı tarafından geçtiğimiz gün katledildi.

İsmi taciz, tecavüz, şiddet ve ölümden başka bir şeyle anılmayan gerici cemaat ve tarikat yurtlarının kirli siciline bir katliam daha eklemiştir. 20 yıllık iktidarı boyunca, düşünmeyen ve sorgulamayan dinci ve gerici bir gençlik yaratmak için devletin ve belediyelerin her türlü imkânını gerici vakıf ve tarikatlara aktaran AKP yönetimi bu cinayetin en büyük sorumlusudur!

Şehir dışında üniversiteyi kazanan biz gençlerin karşılaştığı en büyük sorun; barın(ama)ma problemi oluyor. Fahiş kiralar ve yetersiz sayıdaki devlet yurtları da üniversitelileri gerici vakıf ve cemaat yurtlarına mecbur bırakıyor. Barınma sorununun, üniversitelileri bu karanlık yapılanmalara mecbur bırakması; tacizin, tecavüzün ve katliamların önünü açıyor.

Canice katledilerek aramızdan alınan Mehmet Sami Tuğrul arkadaşımızı unutmayacağız! Başta gençliği bu gerici yurtlara mahkûm bırakan AKP olmak üzere bu cinayetin tüm sorumluları hesap verecek!

İlerici Gençlik olarak taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz:

  • Türkiye gençliğinin üstüne kâbus gibi çöken tüm gerici cemaatler ve tarikatlar kapatılsın!
  • Binaları kamulaştırılsın ve öğrenciler için kullanıma açılsın!
  • Gerici cemaat ve tarikatlara kamunun olanaklarını aktaran tüm yetkililer yargılansın!
  • Öğrenciler için hızla insani koşullarda yaşayabilecekleri yurtlar yapılsın!