Fidel Castro yolumuza ışık tutacak!

fidel-castro

Küba devriminin büyük lideri, tüm dünyadaki emekçi halkların, işçi sınıfının, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verenlerin, gençlerin, kadınların, köylülerin ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin kılavuzu, hayatı boyunca amerikan emperyalizmine karşı savaşmış antiemperyalizmin unutulmayacak kahramanı Fidel Castro aramızdan ayrıldı.

Türkiye tarih ve saatiyle 26 Kasım Cumartesi saat 06.29’da Küba tarih ve saatiyle 25 Kasım 2016 Cuma saat 22.29’da 90 yaşında yitirdiğimiz Fidel Castro’nun ardından başta Küba halkı olmak üzere tüm dünya işçileri, emekçi sınıfları ve halkları üzüntü içinde.

Çünkü Fidel Castro 90 yıllık yaşamı boyunca sadece Küba halkı için değil tüm dünya halkları için umut aşıladı. Amerikanın burnunun dibinde sömürüden kurtardıkları Küba örneğiyle tüm emekçi, ezilen halkların hem gururu hem de umudu oldu ve olmaya devam edecek.

Fidel Castro neleri başardı?
Fidel Castro ve arkadaşları Küba’da bir diktatörlük kuran ve Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi olan Fulgencio Batista’ya karşı ayaklandı. Başarısız olan ayaklanmanın ardından tutsak edilen Fidel Castro mahkemede “Tarih Beni Beraat Ettirecektir” başlıklı ünlü savunmasını yaptı. Tutsaklığının ardından ve sürgünden sonra “Vatan ya da ölüm” (Patria o muerte) diyerek yeniden ayaklanma başlattı, Batista diktatörlüğünü devirerek Küba halk devrimini 1 Ocak 1959’da gerçekleştirdi.

Amerikan emperyalizminin yüzlerce kez suikast girişiminde bulunduğu Fidel Castro, 1961’de Amerikan emperyalizminin tezgahladığı Domuzlar Körfezi çıkarmasını boşa çıkarttı ve ulusal kurtuluş devrimini toplumsal kurtuluş devrimine dönüştürerek sosyalist düzeni kurdu.

Bilim, sağlık ve tıp alanında Küba’yı dünyadaki en önemli merkezlerden biri haline getirdi. Sömürgeciliğe ve Amerikan emperyalizminin tezgahladığı darbelere, savaşlara karşı tüm Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Asya halklarıyla dayanışma içerisinde oldu. Tüm baskılara, ambargolara rağmen tüm hayatı botunca yurtseverlikte, enternasyonalizmde, devrimde, sosyalizmde ve anti antiemperyalizmde ısrar etmekten hiç vazgeçmedi.

Kurtuluş antiemperyalist mücadelede!
Fidel Castro, dünyamızı bir savaş sahnesine dönüştüren ABD öncülüğündeki emperyalist savaş blokunun politikalarına karşı antiemperyalist bir ittifakın önemini vurguluyordu. Daha üç ay önce yayınladığı 90. yaş mektubunda milyonlarca insanı öldürebilecek ABD, NATO emperyalizmine geçit vermemek gerektiğini belirterek “Rusya ve Çin gibi büyük güçler olduğu müddetçe nükleer silahlarla tehditlerini gerçekleştiremeyecekler” demişti.

Fidel Castro yolumuza ışık tutacak!
Bizler İlerici Gençlik olarak Fidel Castro’yu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla ve sevgiyle eğiliyoruz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın savaş alanına çevrilmeye çalışıldığı bu dönemde Fidel Castro ve onun mücadelesi yolumuzu aydınlatacaktır.
Emperyalizme karşı vatanı, gericiliğe karşı cumhuriyeti, sermayeye karşı emeği savunmayı sürdüreceğiz!