19 Mayıs bildirilerimizi Kadıköy’de dağıttık

19 mayis blidiri kadikoy 2022

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalist işgale karşı başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesinin 103. yılında İlerici Gençlik olarak İstanbul Kadıköy’de bildiri dağıtımı gerçekleştirdik.

19 Mayıs bildirisinde gençliğin emperyalizme karşı mücadele bayrağını Vedat Demircioğlu’ndan, Harun Karadeniz’den, Deniz Gezmiş’ten devraldığının altını çizdik.

Yanı başımızda; Ortadoğu’da yıllardır halkları katleden, Filistin’de işbirlikçi İsrail eliyle Filistin halkına zulmeden, Ukrayna ve Rusya halkını birbirine kırdıran ABD/AB emperyalizmi güncelliğini korudukça ulusal kurtuluş mücadelesi ve 19 Mayıs güncelliğini korumaya devam edecek.

Bildirinin tamamı:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

“Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs! Hepimize kutlu olsun!

Bugün, emperyalizme karşı mücadele bayrağını Vedat Demircioğlu’ndan, Harun Karadeniz’den, Deniz Gezmiş’ten, Mahir Çayan’dan, İbrahim Kaypakkaya’dan alan Türkiye gençliğinin günü 19 Mayıs!

Bugün; üniversitelerde, işyerlerinde, köylerde gericiliğin saldırılarına karşı cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan gençliğin günü 19 Mayıs!

Emperyalizme karşı mücadele ve gençlik

19 Mayıs yalnızca tarihsel bir anımsama değil, güncel durumda bölgede ve ülkemizde sürmekte olan emperyalist tehdide karşı da bir ders niteliği taşıyor. Bölgesi savaş alanına çevrilmiş biz Türkiye gençliği için anti-emperyalizm mücadelesi bir zorunluluk.

Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kazandığımız bağımsızlığımız tehlikeye düşünce yurtseverlik bayrağını eline alıp 6. Filo askerlerini denize döken 68’in devrimci, ilerici gençlerinden, Siyonizme karşı yurdunu savunan Filistinli gençlere; Amerikan emperyalizminin saldırıları karşısında baş eğmeyen Ortadoğu halklarının gençliğinden, emperyalizmin büyük sinsiliklerle yerleştirmeye çalıştığı dinci gericiliğe karşı laikliği savunan gençlere, 19 Mayıs yolumuzu aydınlatıyor.

19 Mayıs’ın önemi

19 Mayıs, Amerikan emperyalizminin Türkiye’yi kuşatma saldırılarına karşı ulusal demokratik bütün güçlerin birleşmesi için açık çağrıdır.

19 Mayıs, işbirlikçi kapitalist oligarşiye karşı işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin sömürüden kurtulması için birleşik mücadele çağrısıdır.

19 Mayıs, işsizlikten bunalan milyonlarca gencin, herkese iş sağlayacak toplumcu düzen talebidir.

19 Mayıs sefalet ücretleriyle geçinmeye çalışanların insanca yaşam özlemidir.

19 Mayıs, ataerkil şiddet ve cinayetleri durdurma, kadınların tam eşitliğini ve özgürlüğünü benimseme ve benimsetme görevidir.

Emperyalizme, gericiliğe ve sömürüye karşı gençlik ayağa!

Biz İlerici Gençler bu ülkenin hangi zor koşullar altında kurulduğunu biliyoruz ve asla unutmayacağız. Ulusal bağımsızlığımızın emperyalizme teslim olmamaktan geçtiğinin bilincindeyiz.

Bağımsız bir Türkiye için; emperyalizme karşı vatanın savunulması için, gerici siyasi iktidarın saltanat ve hilafet sevdasına karşı cumhuriyeti savunmak için; işbirlikçi sermayenin saldırılarına karşı emeğin savunması için bütün gençleri İGD saflarına çağırıyoruz.

Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri!

Yaşasın bağımsız cumhuriyet!”

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 103. yılında gençlik emperyalizme karşı mücadele bayrağını yukarı taşımaya devam ediyor!