Cumhuriyetimiz 100 yaşında

signal 2023 10 29 17 48 51 355 2


Bugün 29 ekim. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 100 yıl önce halkımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; saltanata, gerici hilafete, emperyalist sömürgecilere, işbirlikçi vatan hainlerine karşı canı pahasına mücadele etti, savaştı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.
•Kurtuluş savaşının başarıya ulaştırılmasıyla birlikte halkımız tek kişinin egemenliğine dayanan padişahlık yerine, halk egemenliğine dayanan meclis yönetimini seçti. Halkımız kul olmayı değil, eşit yurttaşlık ilkesine dayanan haklara sahip vatandaş olmayı seçti.
•Halkımız cumhuriyet ile birlikte Orta Çağ kalıntısı halifelik, dini kuralların ve çağ dışı düşüncenin egemen olduğu anlayışla devlet yönetilemeyeceğini, ilerici toplumsal gelişmenin olamayacağını gördü. Bu nedenle aklın, bilimin, çağdaşlığın önünü açan laikliği seçti.
•Cumhuriyet ile birlikte, ikinci sınıf muamelesi gören kadınlar toplumsal yaşamın her alanında eşit, özgür birey olabilecekleri bir çok hakka kavuştu.
•Cumhuriyet ile birlikte gençlerin eğitime, kültüre, spora; üniversiteye ve işe kavuşma imkânları sağlandı.
•Cumhuriyet ile birlikte devlet öncülüğünde üretim seferberliği başlatıldı. Devlet eliyle bir çok fabrika kuruldu, yerli üretim teşvik edildi. Halkın ekonomik büyümeden, kalkınmadan faydalanabileceği bağımsız, planlı, karma ekonomi modeli benimsendi.
•Komşu ülkeler ile barış temelinde karşılıklı faydaya ve eşitliğe dayanan ilişkiler geliştirildi.
Halkımız Cumhuriyet devrimlerine sahip çıktı ve sonraki yıllarda da sosyal haklar ile birlikte bu kazanımları daha da pekiştirdi. Anayasaya Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, demokratik laik sosyal hukuk devleti olduğu ilkesini yazdırdılar.
Ama ne yazık ki cumhuriyetimizin bu kazanımları özellikle ikinci dünya savaşından başlayarak türlü saldırılar ile yok edilmeye başlandı.


Cumhuriyet düşmanları ve bizim mücadelemiz
Daha 1950’lerde başlayan ve cumhuriyet değerlerine saldırılar, darbeler aracılığıyla daha da görünür oldu. O dönemde Türkiye’nin savaş örgütü NATO’ya katılması ve emperyalizm ile işbirliği, dinin eğitim kurumlarına tekrar sokulması, sosyalist, ilerici fikirlere karşı baskıların artarak devam etmesiyle laik demokratik cumhuriyetin altı oyulmaya başlandı. 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte toplumsal yaşamda tarikat ve cemaatlerin güçlenmesinin önü açıldı. Türkiye emperyalizmin yarı sömürgesi haline geldi. Binbir türlü zorlukla kurulan fabrikalarımız hızla özelleştirildi, ekonomik bağımsızlığımızı yitirdik.
Yirmi iki yıllık Erdoğan iktidarı ise cumhuriyet devrimlerini tamamen ortadan kaldırmak, ilerici tüm kazanımları silip süpürmek için tüm gücüyle saldırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine tek kişinin tüm kararları alacağı gerici Orta Çağcı düzeni dayatıyor. Laikliği tamamen yok etmek istiyor. Kadınların özgürlüğünü elinden alıyor, gerici saldırılar ile toplumun dışına itiyor. Biz gençlere umutsuz, karanlık bir dünyadan başka bir şey vadetmiyor. İşçileri, çiftçileri, emeklileri geçinemeyecek, barınamayacak duruma sokuyor, işsizlik ile terbiye ediyor. Bir avuç patronun çıkarlarını milyonlarca yoksul vatandaştan değerli görüyor. Kendi istibdat yönetimini sürdürmenin bedelini 84 milyon vatandaşa ağır bir şekilde ödetmeyi razı görüyor.

Bugün 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz işte bu halk düşmanları eliyle yok edilmek isteniyor. Atalarımızın büyük bedeller ödeyerek temellerini attığı Cumhuriyetimizi bu saldırılardan korumak tekrar ayağa kaldırmak zorundayız. Biz İlerici Gençler başta olmak üzere ülkemizin tüm ilericileri, yurtseverleri, sosyalistleri, Kemalistleri, vatansever milliyetçileri Cumhuriyete sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak için birlikte yılmadan mücadele etmeliyiz.
Bu vatan bizim, koruyup kollamak da, ileriye taşımak da önce biz gençlere düşer.
Cumhuriyetimizin 100. yılını Vatan, Cumhuriyet, Emek mücadelesini ileriye taşıyacak iradeyle coşkuyla kutluyoruz.