Petrol işçileri, TPAO’nun küçültülmesine karşı mücadele ediyor

petrol is isgal

Temmuz ayı içerisinde, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)’un bazı saha hizmetlerinin ve bununla ilgili mallarının TPİC’e devredilmesi, TPAO’nun parçalanması ve işçilerin sürecin dışında tutulması üzerine, işçiler TPAO’nun genel müdürlüğünü işgal etti.

Devir işlemi, TPAO’nun iyice zayıflatılacağı, işçilerin iş güvenliğinin tamamen ortadan kalkacağı anlamına geliyor. Alınan karara göre “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinası, kule, gemi, diğer her türlü ekipman, malzeme, sondaj park sahalarının ve müştemilatının, Turkisk Petroleum International Company Limites Şirketine”* devrediliyor.

TPAO’nun küçültülmesinin kabul edilemeyeceğini açıklayan Petrol İş Sendikası’nın Enerji Bakanlı ile görüşerek sürece müdahil olma çabaları sonuçsuz kaldı. Enerji Bakanlığı’nın, Petrol- İş Sendikasının görüşme taleplerini reddetmesi üzerine Petrol İş sendikası da sürecin muhataplarından biri olduğunu, bu şekilde sendika ile görüşülmeden bu devir işleminin yapılmasına karşı kararlı bir duruş sergileneceği duyurdu. Bunun üzerine 5 Temmuz günü Petrol İş Sendikası bünyesinde işçiler, TPAO binasının genel müdürlüğüne yürüdü, genel müdürlüğü işgal etti ve buradan görüşme taleplerini tekrar dillendirdiler. Bunun üzerine Enerji Bakanlığı, Petrol İş Sendikası’nın görüşme talebini kabul etti. Ancak Enerji Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Yıllardır emek harcayarak TPAO’nun ayakta kalmasını sağlayan petrol işçilerinin sesleri, işçi düşmanı hükümet tarafından ne yazık ki görmezden gelindi. Petrol İş Sendikası ise TPAO’nun küçültülmesine ve işçilerin iş güvenliğinin ortadan kalkmasına yönelik bu sürece karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

TPAO’nun özelleştirilmesi ne anlama geliyor?
İşçi düşmanı Bakanlar Kurulu TPAO’yu özelleştirmeye çalışıyor. “OHAL en çok siz patronlara yarıyor” söyleminin kanıtı olma niteliği taşıyor. Bakanlar Kurulu aldığı bu kararla TPAO’nun geliri azaltmakla kalmamış aynı zamanda da parçalanmasına neden olacaktır. Toplu Sözleşme görüşmeleri bitse bile petrol işçileri onurlu mücadelelerini sürdürecek.

* http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170720.htm

20170720 1 Page 1

20170720 2 Page 2