Özel güvenlik işçileri Birleşik Metal-İş’in grevini selamladı

IMG_1865

MESS ile ayağına pranga vurulmaya çalışılan metal işçileri 29 Ocak’ta 10 ilde bulunan 22 fabrikada greve gitti. İşçi sınıfını kuşatan burjuvazi ve siyasi uzantıları bu grev ile gerici ablukanın kırılacağından korktu. Neo-liberal ekonomik politikaların uygulayıcısı konumunda bulanan AKP hükümeti grevi milli güvenlik(!) sebebiyle erteledi.

Birçok dernek, kurum, sendika ve siyasi partiler bu kararın hükümsüz olduğunu belirtti ve Birleşik Metal-İş’e destek veren eylemler ortaya koydu.

Güvenlik-Sen’li emekçiler de Birleşik Metal – İş üyesi sınıf yoldaşlarını selamladı. Bugün (30.02.2015) akşam saatlerinde Ankara Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapan Güvenlik-Sen sık sık sınıf dayanışması vurgusu yaparak işçi sınıfının dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğini gösterdi.