Laik eğitimden vazgeçmeyeceğiz!

Ismail Tarman Ortaokulu

Bugün, AKP iktidarının gerici politikalarından biri olan dinî temelli eğitim programının sonucu olarak imam hatip statüsü verilen onlarca eğitim kurumundan biri olan İsmail Tarman Ortaokulu önünde 7 yıldır mücadelesini sürdüren velilere destek olmak için yanlarındaydık.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi; İstanbul Valiliği’nin, İsmail Tarman Ortaokulu’nun imam hatip ortaokulu olması yönünde aldığı kararı iptal etmiş olmasına rağmen bu karar hâlâ uygulanmıyor.
Yapılan basın açıklamasının ardından İlerici Gençlik adına da söz alan arkadaşımız şunları söyledi:
İsmail Tarman Ortaokulu’nda Mahkeme kararının uygulanmaması, Kocaeli’de kız öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı mezuniyet törenine alınmaması ve müfredat içerisinden laik, demokratik ve bilimsel vurguların ayıklanarak çıkarılması; eğitim üzerinden laikliğe, bilimselliğe ve cumhuriyet değerlerine bir saldırı olduğunun göstergesidir. Eğitim, cumhuriyetin geleceğinin bel kemiğidir. Bizler, öğrenci gençler olarak cumhuriyetin bu bel kemiğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. İlerici Gençler Derneği’nden, burada direnen tüm öğrencilere ve velilere selam olsun. Direndik, mahkemede kazandık. Direniyoruz, kararı uygulatacağız.
Gerici AKP iktidarı; bilime, sanata ve aydınlığa karşı yürüttüğü karanlık mücadelesini her geçen yıl arttırıyor. Laikliği ve laik eğitimi yok etmek için okullara dinî görevliler atıyor, din derslerini zorunlu hâle getiriyor, akademik eğitim veren birçok kuruma imam hatip statüsü veriyor. Kat sayı uygulaması kaldırılarak, pozitif bilimlerin yeterince öğretilmediği imam hatip okullarının mezunlarının, alanları dışındaki yüksek öğretim programlarına girmelerinin önü daha da açıldı.
AKP’nin bu uygulamaları, eğitim başta olmak üzere, Erdoğan’ın “dindar ve kindar bir nesil” projesinin adımlarıdır. İktidara geldiğinden beri AKP, başta Türkiye’de olmak üzere bölgede ve dünyada birçok dinci yapılanmayı da destekleyerek halkları karanlığa sürme yolunda ilerliyor.
Laik eğitim, 1924’te Tevhid-i Tedrisat kanunu ile ülkemizde yerini almıştır ve bilimsel gelişmemizin her daim temelini oluşturacaktır. Laik eğitimden vazgeçmeyeceğiz!