Karanlığa sırtını dönen liseliler ne istiyor?

liseli_manset_web

İlk olarak İstanbul Erkek Lisesi’nde mezuniyet töreninde müdürün konuşması sırasında öğrencilerin müdüre arkasını dönmesiyle başlayan liselilerin gericiliğe, eşitsizliğe, baskılara olan tepkileri gitgide artıyor. Bir liseyle başlayan liseli isyanı çığ gibi büyüyor, yüzlerce liseden öğrenciler ardı ardına bildiri yayınlayarak tepkilerini gösteriyor.

Bizler de İlerici Gençler ve İlerici Liseliler olarak karanlığa sırtını dönen liselileri selamlıyoruz ve gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine karşı sesini çıkaran liselilerin bildirilerini sizlerle paylaşıyoruz.

İlk bildiri ‘‘Bizler özgür düşünceden yanayız. Bizler demokrasiden yanayız. Bizler insan haklarından yanayız.‘‘ diyen İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden:

istanbul_erkek_1

istanbul_erkek_2

Daha sonra Galatasaray Lisesi öğrencileri ‘‘Yeni Müdür Aranıyor‘‘ başlıklı bildiri yayınlayarak tepkilerini gösterdiler:

gs

İstanbul Erkek Lisesi’nde baslayan Galatasaray Lisesi ile devam eden liseler arasındaki bu başkaldırı giderek artmaya devam etti ve ediyor. Sadece İstanbul’dan değil Türkiye’deki bir çok lise karanlığa, gericiliğe, baskılara dur diyor. İşte bildiri yayınlayan diğer liseler:

Vefa Lisesi:

KAMUOYUNA DUYURU
144 senelik köklü bir çınar olan ve Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden eğitimini sürdüren Vefa Lisesi öğrencileri olarak “Proje Okul” adı altında okulumuzda yapılan kısıtlamalardan hoşnut olmadığımızı ve bu kısıtlamalara karşı sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz.

Biz tarihi boyunca ülke menfaatlerini en üst düzeyde tutan, akademik başarılarımızla adımızdan söz ettiren; bilim,sevgi,hoşgörü anlayışından ödün vermeyen ve kendi fikirlerini başka fikirlere saygı duyarak oluşturmuş bir ailenin fertleriyiz. Farklı siyasi ve dünya görüşlerini bir arada demokratik bir şekilde barındırabilen Vefa Lisesi’nde bu çok seslilik, çok renklilik belli bir güruh tarafından yok edilmeye çalışılmaktadır.

Biz ve bizim gibi adından söz ettirmiş köklü okulların son yıllarda maruz kaldığımız baskılara karşı duruşumuzun asla değişmeyeceğini göstermeyi vazifemiz biliriz.

Bu bildiriyi yazma amacımızı özetleyecek olursak;
– Vefa Lisesi adıyla bütünleşmiş geleneksel etkinliklerimize engel olunmak istenmektedir. 14 senedir düzenlemekte olduğumuz geleneksel şenliklerin gerçekleştirilmesi, tutar yanı olmayan bahanelerle okul müdürümüz tarafından engellenmiştir.

– Eğitim camiasında bir geçerliliği olmayan kişi ve kuruluşların yanlı düşüncelerini öğrencilere empoze etmek amacıyla vermek istedikleri konferanslar okul müdürümüzce desteklenmiş, bütün okulun katılımı zorunlu tutulmuştur.

– Her bireyin hür iradesiyle hareket etmesini destekleyen bu koca çınarın öğrencileri, okul müdürü tarafından kılık kıyafet konusunda birtakım tehdit ve aşağılamalarla baskı altına alınmak istenmiştir.

Bütün dayatmalara, tehditlere, aşağılamalara karşı, Vefa’lı öğrencilerin senelerdir oluşturduğu ilkeler doğrultusunda, çizgimizden asla sapmadan bu sorunlara tüm Vefa camiası olarak tepkimizi ortaya koymaktayız.
Benzer sorunlardan yakınan diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız!

VEFALI ÖĞRENCİLER

Bornova Anadolu Lisesi:

“Ülkemizin en köklü liselerinin öğrencilerinden okullarımızı esir almaya yeltenen dincileşmeye karşı yükselen sesleri büyük bir heyecanla izliyoruz.

İzmir’in en köklü okullarından birisi olan Bornova Anadolu Lisesi’nde okuma şansına sahip olan öğrencileriz. Okulumuzun kapısından girdiğimizde andan itibaren omuzlarımızda gururla taşıyor olduğumuz bir gelenekle karşılaştık.

Ülkenin her bir köşesine, her bir derdine dair sorumluluk bilinci… BAL’da okuyarak elde ettiğimiz olanaklara sahip olamayan tüm kardeşlerimize ve insanlığa karşı borçlu olma bilinci… Zorbalığa, çürümüşlüğe boyun eğmeme bilinci… Eşitlik gibi, özgürlük gibi, laiklik gibi en temel değerlerimize karşı yapılan saldırılara karşı direnme bilinci ve daha fazlası…

Ancak gördük ki okulumuza ilk adım attığımızda sevinçle önümüzde bulduğumuz ve sahiplendiğimiz bu değerler tartışılır, planlı bir biçimde ortadan kaldırılmaya çalışılır olmuş. Koca bir BAL geleneği…

Yani “bize” dair olan her şey…

Yerine koyulmaya çalışılan ise insana yabancı olan her şey… Dincilik, baskı, cehalet…

Bizler okuldan giden müdürün mü yoksa yeni atanan müdürün mü daha dinci olduğunu anlamaya çalışmaktan bıktık. Yolsuzluk yaptığı için sürüleni de gördük, ‘abileriyle’ bozuşup küseni de… Artık bunları takip etmek istemiyoruz.

Padişah yalakalarına sırtını dönen sizler sayesinde bu saldırıların, bugüne kadar ülkemizde iyiye, güzele, doğruya dair biriken ne varsa hepsini hedef aldığını bir kez daha hatırladık.

Aynı şekilde BAL’ın yalnız olmadığını da anladık. Yani memlekete dair sorumluluk bilinci taşıyanların, zorbalığa ve yolsuzluğa boyun eğmeyenlerin, eşitlik, özgürlük ve laiklikten vazgeçmeyenlerin, padişah yalakalarına sırtını dönenlerin yalnız olmadığını…

Bu cesaretle, ilk çağrımız BAL mezunlarına. Bizi yalnız bırakmayın. Gelin okulumuzdan başlayalım. Geçmişi kederle veya vurdumduymazlıkla anmayalım. Bizden sonra gelecek BAL öğrencilerini heyecanla bekleyelim. Onlara utanacağımız bir okul bırakmayalım.

İkinci çağrımız da ülkenin dört bir yanındaki tüm liseli arkadaşlarımıza: Gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim.

Bornova Anadolu Liseli öğrenciler”

Cağaloğlu Anadolu Lisesi:

Tarihi yarım adayı bir kez olsun gezmiş,
Ayasofya’ya durup şöyle bir bakmış,
Belki Cağaloğlu yokuşunu ağır adımlarla nefes nefese çıkmış güzel insanlar,
Tarihi ağzından düşürmeyenlerin tarihini yok etmeye çalıştıkları lise, Bezm-i Alem Valide Sultan’ın 166 yıl önce ilk sivil lise olarak kurduğu okulumuz hepimizin ortak tarihinin bir mirasıdır.
1933 yılında İstanbul Kız Lisesi’nden gururla devraldığımız bu bordo gri mirası koruyup yüceltmeyi; bugüne kadar aydın nesiller yetiştirmiş okulumuzun geleneklerine sahip çıkmayı,karanlıkları aydınlatmayı kendimize gaye edindik.

Zamanının en çağdaş okulu, eşsiz laboratuvarlara sahip bir ilim yuvası iken yıllar içinde yavaşça pozitif bilimlerin, çağın ötesinde eğitim kalitesinin yok edilişine şahit bırakılmıştır.
1 yıl önce, proje okulu adı altında okulumuzun üzerine çöken karabulutların ilk yaptırımı okulumuza atadıkları müdür aracılığıyla 1983’ten beri okulumuz öğrencilerinin amatör ruhla profesyonel olarak organize ettiği ve gelenek haline gelmiş olan festivalimiz Jugendfest’i 2015 senesinde asılsız sebeplerle bitirmek olmuştur.

Ne yazıktır ki, müdürümüz kendine kara kaplı bir fişleme defteri edinmiş, bunu saklama gereği bile duymamış ve kendi düşüncelerinin karşısında duran, okula getirmiş olduğu baskıcı düzen karşısında sivrilen öğrenciler hakkında notlar almış, hatta bazı öğrencilerin isimlerinin üzerine çarpı atmıştır.

Bu durum öğrenciye yalnızca gözetlenme hissi vermekle kalmamış öğrencinin okuldaki motivasyonunu ve akademik başarısını doğrudan etkilemiştir. Bunların yanında okulda irticai faaliyetler ortaya çıkmış ve okul ruhunu yansıtan etkinliklerimize köstek olunmuştur.

Bütün bunlara boyun eğmeyen, CAL ruhunu ve geleneklerini yaşatmaya çalışan bizler, asılsız bahanelerle ve hiçbir gerekçe sunulmadan önümüze konan engellerle yılmadan mücadele etmekteyiz.

Buna rağmen Cağaloğlu Ailesi olarak bu sene 158’e layıkıyla veda edemedik. 158’inci mezunlarını veren okulumuzun mezuniyetine katılmayan müdürümüz aynı zamanda okul öğrencilerinin mezunlarına veda etmek için el birliğiyle düzenlediği gelenekselleşmiş konfeti gününü de bu döneme çok görmüştür.

Okulumuzun aldığı bu halden ötürü şikayetlerini belirtmek isteyen velilerin ve öğrencilerin yazmış olduğu dilekçeler, alaycı bir tavırla karşılanmıştır. Bu sınırları olmayan öz güven Cağaloğlu Ailesi’ni rahatsız etmektedir.

Derdimiz çok, hemderdimiz siz.

Sizleri bizimle bağırmaya, yanmaya çağırıyoruz.

Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…
Ha! Bu arada kayıttayız…

İzmir Çiğli Fen Lisesi:

cigli_fen

Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi:

mersin_tevfik

Ankara Gazi Anadolu Lisesi:ankara_gazi_anad

 

Kadıköy Anadolu Lisesi:

kadikoy_anadolu_lisesi

Cahit Elginkan Lisesi:

Bizler Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri olarak; liselerden yükselen isyan dalgasını hissediyor ve biz de sesimizi çıkarıyoruz! Bize dayatılan tüm bu gerici, dinci eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Sosyoloji ve psikoloji gibi alanımıza uygun derslerimiz varken “zorunlu seçmeli” din dersleri ve osmanlıcanın bize dayatılması, fikri özgürlüğümüzü hiçe saymaktadır. Proje ödevi olarak Yasin’in ilk sayfasının ezberletilmesi bizleri laik bir eğitimden uzaklaştırmaktadır. Aynı zamanda okulumuzdaki cinsiyetçi , homofobik, ırkçı ve mezhepçi söylem ve davranışların karşısındayız! Biz biliyoruz ki; bizim cinsiyetimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun hepimiz bu okulun öğrencisiyiz ve eşit şartlarda eğitim görmek istiyoruz. Ve daha eşit, parasız , bilimsel ve laik bir eğitim için mücadelemizi sürdüreceğiz

Haydarpaşa Lisesi:

“Biz sizin inandığınız her şeyin yüz seksen derece tersine inanıyoruz. Biz de karanlığa sırtımızı dönüyoruz.

Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi değerlerin, aydınlıklara koşan devrimcilerin çıktığı bu okulda bize sadece karanlığa sırtımızı dönmek yetmez; borçtur aydınlık için savaşmak. Biz öğrenciyken, öğretmenken, işçiyken, avukatken, doktorken, mühendisken; bu ülkeyi sınıfsız, sınırsız, özgür bir yere dönüştürme gayesi ve bilinciyle yaşayacağız.

Çok yakında biz liselilerin de vatan haini ilan edileceğinin de farkındayız. Ve Nazım Hikmet’in de diyeceği gibi vatan para sayma makineleriniz, ayakkabı kutularınızsa vatan, vatan Berkin Elvan’ın karne alamayışı, Ali İsmail’in mezun olamayışıysa vatan, “biz vatan hainiyiz.”

Tüm sırtı dönük liseli kardeşlerimize selam olsun.

Kabataş Erkek Lisesi:

kabatas_erkek

Bursa Erkek Lisesi:

“133 senedir her zaman ilerici, aydın öğrencilerin kalesi olan Bursa Erkek Lisesi, AKP iktidarının tek tip, gerici, dindar, kindar nesil yetiştirme politikalarıyla sindirilmeye çalışılmaktadır. AKP iktidarı okulumuzun ilerici, aydın öğretmenlerini idareden alarak yerine gerici, iktidar yalakası müdürleri getiriyor. Okulumuzda ilerici öğrenciler ifşa ediliyor, ailesi çağrılarak ‘çocuğunuzdan hiçbir şey olmaz’ deniyor. İktidar propagandası yapmaktan, liselileri sindirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmayan okul idaresini okulumuzda istemiyoruz. Liseler bizimdir, hiçbir zaman yalaka müdürlerin olmayacaktır. Hırsızlara, katillere itaat etmeyeceğiz. Bizler liseliler olarak AKP’nin istediği nesil olmayacağız, karanlığa sırtını dönenlerin her zaman yanında olacağız.”

İstanbul Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi

“Dünya ve ülkemiz için barış hasretiyle yanan gençler olarak liselerde büyütülen bu mücadeleye ortak olmak istedik. Tüm kardeşlerimizin sesine bir ses de biz katıyoruz! Ülkenin gerçekliğinin farkındayız. Ay sonu cebine girecek üç kuruş için yanardöner top misali savrulan yetişkinleri görüyoruz ve onlara diyoruz ki, ‘’Gençlik onurlu duruşuyla koltuğunuzu sarsacak!’’.

Bizler umutluyuz, dirençliyiz, doğrunun, bilimin, adaletin yanında; eğrinin karşısındayız. Gençliği dayanışmayı her alanda sürdürmeye ve büyütmeye çağırıyoruz.

Geleceğimize sahip çıkıyoruz!
Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Mezunları”

Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi:

Bizler her türlü karanlığın karşısında aydınlık yarınların bayrağını yükselteceğiz.
Laik ve bilimsel bir eğitim için mücadele ediyoruz. İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan başkaldırı Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’nde devam ediyor. Bu düzene çanak tutmayacak, sistemi imamlarıyla yönetenlere karşı duracağız. Bizler haklıyız.

Liseliler Boyun Eğmeyecek.
Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Öğrencileri

İstek Bilge Kaan Lisesi:

İstek Bilge Kaan Lisesi Öğrencileri olarak ;
Ülkemizin her köşesinde dinci-gerici iktidara ve onun liselerdeki baskılarına karşı büyüyen tepkilere biz de ses veriyoruz!

Memleketin tüm eğitim kurumları, iktidarın gerici saldırına karşı yıllardır tehlike altında. Liselerimiz ve Ortaokullarımız İmam Hatip’e dönüştürülmeye, bilimden ve aydınlanmadan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Hatta ‘Proje Okulları’ adı altında ilerici öğretmenler tasfiye edilip, karanlığı yayması koşuluyla yandaş öğretmen ve müdürler sınavsız atanıyor. Bütün bunların ülkemizdeki aydınlık değerleri söküp atmak için olduğunu biliyoruz ama bir kez daha haykırıyoruz ki liseliler karanlığa ve gericiliğe geçit vermeyecek.

İktidarın amacı memleketi yobazlar ülkesi haline dönüştürmekse, buna karşı söylediğimiz tek bir söz var.

BOYUN EĞME!
Selam olsun Emekten,Bilimde,Aydınlıktan yana olan dostlarımıza…

Gaziantep Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi:

Ülkemizde eğitimin her alanına sızmış olan gericiliği ne yazık ki bizler de yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Okulumuzda seçmeli derslerden tutun, kızlı-erkekli karışık oturmalara, etek boylarımıza kadar müdahale eden sözde öğretmen özde imam olan bu orta çağ kafasıyla mücadele ediyoruz. Zorunlu hale getirilmeye çalışılan din dersleri için önümüze kağıtları koyup bu ‘dersleri seçeceksiniz’ diyen ‘eğitimciler’e karşı ‘hayır biz bu dersleri seçmiyoruz’ dedik. Kısa bir zamanda çok sayıda aynı durumdan muzdarip arkadaşlarımızla görüşüp kağıtları boş verme kararı aldık ve bu dersleri almamayı başardık. Alevilere hakaret eden birinden ders almazsak çok şey kaybetmeyiz! Yobazın müdür, faşistin eğitimci olduğu okulda, panodan sorumlu bir Osmanlı sevdalısı ‘öğretmen’ de olmalı tabii ki! Bu ülkenin önemli aydınlarından biri olan Nâzım Hikmet için pano hazırlama kararımıza, pano boş olmasına rağmen izin verilmemiş; kısa süre sonra aynı panoda Osmanlı övücülüğü yapılmıştır.

Bu bildiri onlara ulaşacaktır.
Açık bir şekilde ilan edelim: Bize reva gördüğünüz bu uygulamaları kabul etmiyoruz, okulumuzu sizlere bırakmayacağız ve bilin ki biz çok güçlüyüz. Bilin istiyoruz, artık meydanı sizlere bırakmayacağız. Karanlığınızı, aydınlık yüzümüzle yırtacağız. Laik ve bilimsel eğitim için her gerici hareketinize engel olacağız.”

Pertevniyal Lisesi:

“Ülkemizin aydınlık okulları, geleceğimiz; proje okulu kılıfına sokulup, yandaşların elinde ilkesellikten uzak birer “koyun” yetiştirme kurumuna dönüştürülmekte. Bizler, bu ülkenin aydınlık öğrencileri olarak ayaktayız, bu gidişe “Dur!” diyoruz. Bu gidişe karşı bildirilen yayınlayan onlarca aydınlık liseden sonra biz de Pertevniyal Lisesi olarak bir çağrı yapıyoruz. “Ses olun! Işık Olun! Aydınlığa birlikte yürüyelim!” diyoruz.

Sizlerin de ülkemizin aydınlık haber mecraları olarak öğrencilerin bu çağrılarına sessiz kalmadığınızı biliyoruz. Çağrımızı haber sayfalarınıza taşımanızı rica ediyoruz,sesimizi tüm ülkeye duyurabilmek için desteğinizi istiyoruz.”

pertevniyal

Kayseri’de 3 imam hatip lisesinden yayımlanan bildiri:

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Bizler Kayseri’de okuyan 3 farklı liseden 84 öğrenci , Türkiye’de yaşanan liseli tepkilerine bir parça katkı sunmak ve gidişattan rahatsızlığımızı belirtmek için bu bildiriyi kaleme alıyoruz. Bizler okullarımızın bir siyasi partinin siyasi partilerin ve saray destekçisi cemaatlerin yuvası olarak görülmesinden son derece rahatsızız.

Okullarımızda en ufak aykırı sese, farklı görüşlere bir partinin görevlisi gibi hareket eden öğretmenlerimiz ve okul yöneticileri anında müdahale ediyor. Önce okuldaki arkadaşlarımızın içinde öğretmenlerimiz tarafından ötekileştiriliyoruz daha sonra ailelerimize şikayet ediliyoruz. Adeta büyük bir günah işliyor gibi muamele görüyoruz.
Okullarda cemaatlerin ve hükümetlerin çalışmaları açık bir şekilde öğretmenlerin desteğiyle yürütülürken daha 2 ay önce 3 arkadaşımız Halkçı Gençlik Derneği’ne gittikleri için başlarına gelmeyen kalmadı.

Bizler, liselerin bir partinin arka bahçesiymiş gibi görünmesinden şikayetçiyiz. Bizler siyasi görüşü hükümete yakın kişilerin değil mesleğini severek en güzel şekilde yapan kişilerin bizlerin öğretmeni olmasını istiyoruz.

Sizlerden isteğimiz bu bildiriyi elinizden geldiği kadar paylaşmanız ve bizim sesimizi duyurmamıza destek olmanız.

Son olarak Allah’ın selamı üstünüze olsun!”

İstanbul’daki liselerde başlayan eylemler neredeyse tüm Türkiye’ye yayıldı. Başlatılan imza bildirisine aralarında Fatma Talip Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin de bulunduğu 365 ten fazla lise imza attı.

İlerici Gençlik olarak karanlığa sırtını dönen liselileri bir kez daha selamlıyoruz. El birliğiyle Türkiye’de gericilik, vurgunculuk ve savaş rejimine son vereceğiz ve bu karanlıkları aydınlığa çevireceğiz!

Updated: 21 Haziran 2016 — 10:48 pm