Ekim Devrimi’nin 99. yılı kutlu olsun!

ekim_devrimi_99

7 Kasım 1917’de Rusya’da ezilen halkların Bolşeviklerin öncülüğünde çarlık zulmüne karşı yapmış olduğu Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’ni kutluyoruz. O yıllarda Rusya’da kullanılan takvime göre 25 Ekim’de gerçekleştiği için adı Ekim Devrimi olarak kalan bugünkü takvime göre 7 Kasım 1917’de gerçekleşen devrim ile Rusya’da her türden sömürü düzeni yıkılmış, yerine sosyalizm inşa edilmişti.

Halkın Birinci Dünya Savaşı içerisinde büyük acılar çektiği yıllarda Rusya’da komünistler; halkın taleplerini dillendirmiş ve halka öncülük etmeyi başarmıştı. ”Barış, Ekmek, Özgürlük” ve ” Tüm İktidar Sovyetlere” sloganları devrimin temel sloganları olmuştu. Lenin’in önderliğindeki bolşeviklerin devrimci durumda olağanüstü şekilde örgütlenmesinden ve Ekim Devrimi’ne giderken Lenin’in ”Dün erkendi, yarın geç; şimdi tam zamanı” sözünden; Ekim Devrimi gibi 20. yüzyılda çığır açan bir devrimin nasıl ustaca yapıldığını görüyoruz.’ Büyük Ekim Sosyalist Devrimi bütün dünyada eşitlilik, barış, özgürlük,kardeşlik, sosyalizm için büyük bir umut olmuştu ve olmaya devam ediyor.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nden hemen sonra emperyalist paylaşım savaşından çıkılmış, yeni cumhuriyet toplumun kendi kendini yönetmesi ve tam eşitlik ilkesi üzerine kurulmuştu. İnsanlara iş edinme, dinlenme,emeklilik, parasız eğitim, parasız sağlık, işyerine parasız ulaşım, halkların tam eşitliği, anadilinde eğitim hakkı, kadın- erkek eşitliği gibi birçok hak sosyalist cumhuriyette anayasal güvence altına alınmıştı. Bugün bir çok kapitalist ülkede yarısını bile bulamadığımız bu kazanımlar, Büyük Ekim Devrimi sonrasında kurulan Sovyet halkını kazanımı idi. Ekim Devrimi’nin kazanımları bütün dünya halkları için önemliydi. Tüm dünyada ve Türkiye’de Ekim Devrimi’nin etkisiyle komünist partiler kurulmaya başlandı.

Ekim Devrimi’nin ardından hemen sonra ve SSCB var olduğu sürece emperyalist ülkeler ve büyük kapitalist ülkeler kendi işçi sınıflarına belli sosyal haklar vermek zorunda kaldılar. SSCB büyük bedeller ödeyerek dünyada faşizmi yenilgiye uğrattı. SSCB varlığı boyunca bütün dünyada ilerici ulusal kurtuluş hareketlerini destekledi, sosyalizm mücadelesi veren halkların işçi sınıfına yardımını esirgemedi. Bu sayede 20.yüzyılda dünyanın bir çok yerinde burjuvazi devrilerek sosyalizm kuruldu; bir çok yerde halklar sömürge durumundan kurtularak bağımsızlığını kazandı.

Kapitalist iktidarın yıkılabildiğini, sosyalizmin uygulanabildiğini, sosyalist yoldan modern bir şekilde gelişmenin mümkün olduğunu kanıtlayan Ekim Devrimi’nin kazanımları tüm dünya halklarına ışık tutmaya devam edecek. Bugün kapitalizmin egemenliği altında giderek yoksullaşan, temel insan hakları birbir elinden alınan; emperyalizmin yıkıcı savaşlarından kurtulmak isteyen, bağımsızlık mücadelesi veren; özgürlüğü, laikliği savunan bütün insanlığın kurtuluşu Ekim Devrimi’ndedir. Vatan, cumhuriyet ve emek mücadelesini yükselteceklerin deniz feneri Ekim Devrimi’ndedir.

Büyük Ekim Devrimi her zaman sosyalizm, özgürlük,eşitlik, bağımsızlık mücadelesi veren halklar için bir esin kaynağı olacaktır.

İlerici Gençlik olarak Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 99. yılını kutluyoruz.