1 Mayıs Platformu’ndan “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” eylemi

4
1 Mayıs yaklaşırken içinde KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve çok sayıda ilerici, devrimci kurumun yer aldığı 1 Mayıs Platformu bugün (25.04.2015) Taksim’de bir eylem düzenleyerek 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını duyurdu.

TÜM-İGD’nin de katıldığı eylem saat 12.30’da Taksim’de Bekar Sokak önünde kurum temsilcilerinin toplanmasıyla başladı. Buradan sloganlarla Fransız Konsolosluğu önüne yüründü. Konsolosluk önünde yapılan eylem hep bir ağızdan 1 Mayıs Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Evlerimizden sokağa çıkalım, mutlaka ama mutlaka Taksim’e doğru
Yapılan açıklamada 1 Mayıs Taksim yasağının gayrimeşruluğu vurgulanarak “Evlerimizden sokağa çıkalım, mutlaka ama mutlaka Taksim’e doğru yola çıkalım. Engellendiğimiz her yerde tepkimizi gösterelim. 1 Mayıs günü, ellerimizde çiçekler, dilimizde türküler, işçilerle, emekçilerle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla buluşmaya çıkalım. Gelin tüm meşruluğumuzla, kitleselliğimizle, kararlılığımızla bu gayrimeşru zorbalığın karanlığına karşı ışık olalım: 1 Mayıs’ta hep beraber baharı yaşayalım ve yaşatalım. Haydi 1 Mayıs’a! Haydi Taksim 1 Mayıs alanına!” denildi.

1 Mayıs katılımcıları şöyle:
78’liler Girişimi, Alınteri, Antikapitalist Müslümanlar, ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şb.), CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), Çıra Kültür Ve Sanat Derneği, DAF (Devrimci Anarşist Faaliyet), Deng Dergisi, Devrimci Çözüm Dergisi, Devrimci Proletarya, Devrimci Yolda Özgürlük, Devrimci 1 Mayıs Platformu, DİP (Devrimci İşçi Partisi), Divriği Kültür Derneği, EHP (Emekçi Hareket Partisi), Emek ve Özgürlük Cephesi, EMEP (Emek Partisi), ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), Hak-Par (Hak ve Özgürlükler Partisi), Halk Cephesi, Halkevleri, HDK (Halkların Demokratik Kongresi), HDP (Halkların Demokratik Partisi), HKP (Halkın Kurtuluş Partisi), HTKP (Halkın Türkiye Komünist Partisi), İDP (İşçi Demokrasi Partisi), İMD (İşçi Mücadele Derneği), İnşaat-İş (İnşaat İşçileri Sendikası), İşçi Dayanışması Koordinasyonu, İstanbul Anarşi İnisiyatifi, İstanbul Kent Savunması, Kaldıraç, Kangal Dernekler Federasyonu, Maltepe Sokak Kültür Derneği, Mücadele Birliği Platformu, Nor Zartonk, ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi), Öğrenci Dayanışması, Öğrenci Kolektifleri, ÖSP (Özgürlük Ve Sosyalizm Partisi), Oyuncular Sendikası, Partizan, Proleter Devrimci Duruş, SDH (Sosyalist Devrim Hareketi), SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi), SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu), Sosyal Haklar Derneği, Söz ve Eylem Platformu, Sürekli Devrim Hareketi, TKP 1920 (Türkiye Komünist Partisi 1920), TÖPG (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi), TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi), TÜM İGD, Türkiye Gerçeği Dergisi, TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası), Umut-Sen, Yeni Dünya İçin Çağrı, Yeni İşçi Dünyası.