Etiket: işçi direnişi

Büyük mirasımız 15-16 Haziran

h7

1970 yılında iş ve sendikalar yasasında yapılan değişikliklerle işçilerin örgütlenme mücadelelerine büyük bir engel koydular. Bu değişikliklerle işçilerin özgür iradeleriyle sendika seçmeleri veya bağlı bulundukları sendikayı değiştirme hakları büyük ölçüde engelleniyordu. Ayrıca bu değişiklikler bir sendikanın Türkiye genelinde faaliyet gösterebilmesi için tüm sigortalı çalışanların üçte biri kadar üyeye sahip olması zorunluluğunu getiriyordu. Böylece dönemin etkili […]